Zysk operacyjny wyniósł 90,72 mln zł wobec 80,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 638,75 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 542,77 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 229,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 158,11 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 727,29 mln zł w porównaniu z 1 513,84 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 189,92 mln zł wobec 138,72 mln zł zysku rok wcześniej.

"W trzecim kwartale utrzymała się bardzo dobra koniunktura zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach eksportowych. W ujęciu wartościowym największe wzrosty w eksporcie osiągnięto na rynkach amerykańskim, węgierskim, holenderskim, rosyjskim, czeskim i duńskim. Jedynymi krajami w których odnotowano spadek były Belgia i Ukraina. W rezultacie grupa kapitałowa osiągnęła 633,9 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 90,7 mln zł skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej oraz 86,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto. Ponadto Grupa zanotowała bardzo dobry wynik w zakresie przepływów pieniężnych generując 68 mln zł gotówki z działalności operacyjnej w ciągu jednego kwartału" - czytamy w komentarzu do wyników.

Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2015 r. miała 2 027,15 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)