"Tym razem nabór skierowany jest do start-up'ów oraz przedstawicieli sektora MSP oferujących produkt lub usługę na co najmniej 7. Poziomie Gotowości Technologicznej. Warunkiem udziału jest możliwość przeprowadzenia demonstracji oferowanego produktu lub usługi w warunkach operacyjnych Polskiej Spółki Gazownictwa w celu rozważenia jej komercyjnego wdrożenia do działalności spółki" - czytamy w komunikacie.

Spółka poszukuje rozwiązań odpowiadających na wyzwania technologiczne i biznesowe związane z obszarami:

- Rozwój inteligentnej sieci gazowej (gas smart grid)

-. Optymalizacja energetyczna stacji gazowych

- Nowe sposoby łączenia tworzyw sztucznych ze stalą

- Power-to-Gas

Termin zgłaszania propozycji upływa 10 listopada 2016 r. Autorzy wybranych projektów zostaną zaproszeni na Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów, które odbędą się w grudniu 2016 r.

W poprzednich dwóch edycjach warsztatów firmy zgłosiły ponad 110 projektów, z których 5 wybrano do pilotażu i wdrożenia w spółkach z grupy kapitałowej PGNiG - PGNiG Termika i PGNiG Obrót Detaliczny.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)