"Przedmiotem projektu jest wsparcie niżej wymienionych działań w celu:

• Ekspansji eksportowej związanej z pozyskaniem i intensyfikacją udziału gospodarczego produktów na rynkach zbytu, azjatyckim, arabskim i europejskim oraz ze zwiększeniem wolumenu sprzedaży produktów analizatorów i materiałów odczynnikowych do urządzeń diagnostyki laboratoryjnej producenta PZ Cormay S.A. na wyżej wymienionych rynkach eksportowych.

• Ekspansji technologii medyczno-diagnostycznych i marki produktów/producenta PZ Cormay S.A. w środowisku zagranicznym branżowym.

• Zwiększenia relacji gospodarczych mających na celu pozyskanie nowych dystrybutorów oraz zwalidowanie metod intensyfikacji lub wejścia udziałem sprzedaży na dany rynek.

• Ekspansji na rynki perspektywiczne Chin i Zjednoczonych Emiratów Arabskich" - czytamy w komunikacie.

Całkowity koszt projektu to 1 305 863 zł, przy czym kwota dofinansowania wyniesie 500 000 zł, podano także.

PZ Cormay to producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor światowej klasy aparatury medycznej. Od ponad 27 lat zajmuje się produkcją testów in vitro dla chemii klinicznej, elektroforezy, hematologii, koagulologii oraz serologii grup krwi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

(ISBnews)