Analitycy spodziewali się wzrostu PKB USA o 2,6 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk.

W drugim kwartale 2016 roku PKB w Stanach Zjednoczonych wzrósł o 1,4 proc. w ujęciu zanualizowanym kdk.

Indeks kosztów zatrudnienia w USA w III kw. wzrósł o 0,6 proc. kdk i okazał się zgodny z oczekiwaniami, po wzroście o 0,6 proc. w poprzednim kwartale.

Bazowy deflator PCE w III kw. w USA wzrósł o 1,7 proc. kdk wobec oczekiwanego wzrostu o 1,6 proc. kdk - podano w pierwszym wyliczeniu. W II kw. deflator bazowy wzrósł o 1,8 proc. kdk.

Deflator PCE (personal consumption expenditure deflator) jest miarą zmian cen dóbr i usług nabywanych przez konsumentów. W ujęciu bazowym nie bierze pod uwagę cen żywności i energii.

Wskaźnik bazowy na poziomie 2 proc. rdr stanowi preferowaną przez Rezerwę Federalną miarę inflacji. (PAP)