"5 grudnia 2016 r. JSW podpisała z dotychczasowymi obligatariuszami, tj. Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie S.A. (dotychczasowi obligatariusze) oraz Towarzystwem Finansowym Silesia Sp. z o.o. (TFS) aneks do umowy programu emisji obligacji z dnia 30 lipca 2014 roku […] na mocy której maksymalna kwota obligacji emitowanych w ramach programu emisji ustanowionego umową programu została podniesiona o 300 000 000 zł, tj. do łącznej kwoty 1 000 000 000 zł oraz 163 750 000 USD" - czytamy w komunikacie.

"Zgodnie z postanowieniami zmienionej umowy programu, TFS jako nowy gwarant zobowiązał się do objęcia (po spełnieniu warunków określonych w zmienionej umowie programu) obligacji JSW nowej serii do maksymalnej kwoty 300 000 000 zł" - czytamy dalej.

W związku z zawarciem aneksu do umowy programu oraz zamiarem objęcia przez TFS obligacji nowej serii, JSW, dotychczasowi obligatariusze oraz TF Silesia podpisali również oświadczenie, na podstawie którego TF Silesia przystąpiło do porozumienia pomiędzy JSW a dotychczasowymi obligatariuszami z 29 sierpnia 2016 roku, podano także.

W połowie października akcjonariusze JSW zdecydowali o zmianach w realizowanym programie emisji obligacji i wyrażeniu zgody na emisję nowej serii obligacji w kwocie do 300 mln zł, które mają zostać objęte przez TF Silesia.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)