Grupa LPP miała wstępnie 1,7 mld zł przychodów i 173 mln zł zysku netto w II kw.Warszawa, 07.08.2017 (ISBnews) - Grupa kapitałowa LPP miała wstępnie 1,7 mld zł przychodów, 208 mln zł zysku operacyjnego i 173 mln zł zysku netto w II kwartale, podała spółka. W całym I półroczu przychody wyniosły ok. 3,07 mld zł, zysk operacyjny 99 mln zł, a zysk netto 56 mln zł.

"Drugi kwartał 2017 roku: Przychody ze sprzedaży: 1 705 mln zł, Zysk brutto na sprzedaży: 964 mln zł, Koszty SG&A: 742 mln zł, Zysk z działalności operacyjnej (EBIT): 208 mln zł, Zysk netto: 173 mln zł" - czytamy w komunikacie.

"Pierwsze półrocze 2017 roku: Przychody ze sprzedaży: 3 068 mln zł, Zysk brutto na sprzedaży: 1 585 mln zł, Koszty SG&A: 1 461 mln zł, Zysk z działalności operacyjnej (EBIT): 99 mln zł, Zysk netto: 56 mln zł" – czytamy dalej.

Wybrane dane bilansowe na 30 czerwca 2017: Stan zapasów: 1 480 mln zł (ok. 1 617 zł/m2), Zadłużenie z tyt. kredytów: 424 mln zł, Środki pieniężne: 436 mln zł, podano również

"Wzrost przychodów ze sprzedaży w II kwartale 2017 wyniósł 13% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, a w I półroczu 2017: 15%. Sprzedaż w sklepach porównywalnych (LFL) w walutach lokalnych w II kwartale 2017 wzrosła o 6,2%, a w I półroczu 2017 wzrosła o 5,5%. Marża handlowa w II kwartale 2017 wyniosła 56,5% i była wyższa o ok 6,6 pkt proc. rok do roku, a w I półroczu 2017 wyniosła 51,7% - wzrost o 3,4 pkt proc. r/r" - napisano także w komunikacie.

Szczegółowy raport finansowy zostanie opublikowany 30 sierpnia 2017 roku po zweryfikowaniu wszystkich danych przez biegłego rewidenta, podsumowano.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i SiNSAY. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku. Skonsolidowane przychody LPP ze sprzedaży sięgnęły 6,02 mld zł w 2016 r.

(ISBnews)