Średnioroczny capex w segmencie downstream ma wynieść 3,7 mld zł w latach 2017-2018 wobec estymacji wykonania br. na poziomie 3,8 mld zł. W segmencie detalu capex ma wynieść średniorocznie 0,6 mld zł wobec 0,5 mld zł szacowanych na br., w segmencie wydobycia - odpowiednio: 0,8 mld zł wobec 0,6 mld zł, a w centrum korporacyjnym - 0,3 mld zł wobec 0,2 mld zł, podano w komunikacie.

W segmencie downstream w latach 2-17-2018 średnioroczny capex na cele rozwojowe ma wynieść 1,9 mld zł (wobec 1,8 mld zł szacowanych na br.), a 1,8 mld zł - na cele odtworzeniowe i obligatoryjne (wobec 2 mld zł szacowane na br., w tym 0,6 mld zł na odbudowę steam crackera w Unipetrolu), podano w prezentacji.

W podziale na kraje, capex w latach 2017-2018 w 60% zrealizowany ma być w Polsce, w 24% - w Czechach, w 8% - w Kanadzie, w 5% - na Litwie i w 3% - w Niemczech, podano także w prezentacji.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły w 2015 roku 88,34 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)