"Jak wynika z treści ww. pisma, podstawą zgłoszonej wierzytelności miał być nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy w dniu 16.06.2016 r. wraz z klauzulą wykonalności z dnia 7.10.2016 r." – czytamy w komunikacie.

Zarząd Action informuje, że ww. orzeczenie nie zostało doręczone spółce. Zarząd podjął działania celem ustalenia okoliczności i podstaw prawnych uznania opisanego wyżej nakazu zapłaty za prawomocny, podano również.

Zdaniem spółki, Atos Polska nie ma żadnych podstaw do dochodzenia wyżej wskazanych roszczeń względem emitenta, zaznaczono również.

Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. W 2015 r. miała 5 312,13 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)