W poniedziałek na GPW ok. godz. 9:25 za akcję LPP płacono 5 500,05 zł, po spadku o 0,47% od ostatniego zamknięcia.

"Haitong Bank w raporcie z 16 grudnia podtrzymuje rekomendację 'sprzedaj' dla LPP, ale podnosi cenę docelową akcji do 4 888 zł (z 4 310 zł). Podwyżka wynika z poprawy sprzedaży porównywalnej i marży brutto, co przekłada się na podwyższenie prognoz analityków co do zysku EBITDA o 12/16/6 procent w latach 2016/17/18. W istocie przełom w sprzedaży porównywalnej i marży brutto w przypadku LPP jest widoczny i zdaniem Haitong wynika z kilku czynników. Takich jak niska baza porównawcza oraz lepsza kolekcja jesienno-zimowa w 2016 r." - czytamy w komunikacie poświęconym rekomendacji.

Dodatkowo, ważnym czynnikiem była również poprawa zarządzania kapitałem obrotowym. Wpływ miało również ożywienie na rynkach WNP, a także korzystna pogoda. Odbicie na marży brutto rozpoczęło się we wrześniu 2016 r. i dzięki niskiej bazie porównawczej będzie się prawdopodobnie utrzymywało w najbliższych miesiącach, podano także.

"Analitycy Haitong doceniają wysiłki zarządu na rzecz udoskonalenia kolekcji, co przekłada się na wzrost marży brutto i sprzedaży porównywalnej, ale także poprawę po stronie kapitału obrotowego (OpCF po dziewięciu miesiącach 2016 r. wynosił 179 mln zł wobec -11 mln zł po dziewięciu miesiącach 2015). Haitong uważa jednak, że rynek z nawiązką uwzględnił już te pozytywne zmiany, a obecny kurs akcji nie odzwierciedla realnych zagrożeń, na które LPP jest narażony. Pierwszym z nich jest znacznie słabszy PLN niż oczekiwał zarząd, co prawdopodobnie stłumi wzrost marży brutto w 2017 r. Kolejnym jest bardzo prawdopodobna strata sklepu w Londynie, która według szacunków Haitong w 2017 r. może wynieść ok. 15 mln zł. Następnie, zakaz handlu w niedzielę, jeżeli zostanie wprowadzony, nieuchronnie uderzy w liczbę odwiedzających i sprzedaż porównywalną" - czytamy dalej.

Dodatkowo LPP jest obecnie wyceniany według wskaźnika EV/EBITDA na lata 2017/18 na 14.5- i 12,5-krotność, co daje 67/50-procentową premię w porównaniu do wszystkich konkurentów z branży odzieżowej i 3/0-procentową premię w porównaniu z IDX i H&M według konsensusu BBG, podano też w materiale.

(ISBnews)