"W ramach realizacji przyjętych założeń nowej strategii spółki w zakresie rozwoju segmentu online, w dniu 19 grudnia 2016 r. podpisała z Anną Marynowską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą E-Lady Anna Marynowska z siedzibą w Zielonej Górze list intencyjny. Przedsiębiorca w ramach swojej działalności prowadzi sklep internetowy pod adresem: www.e-lady.pl z odzieżą damską, męską" - czytamy w komunikacie.

Próchnik podał, że przedmiotem listu jest ustalenie zasad, w oparciu o które zostanie przeprowadzona ewentualna transakcja zakupu przez spółkę praw do sklepu.

"Strony nie ustaliły jeszcze, czy sklep będzie zakupiony bezpośrednio od przedsiębiorcy jako przedsiębiorstwo lub jego część w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, czy też spółka zakupi od przedsiębiorcy udziały/akcje spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową na podstawie postanowień Kodeksu Spółek Handlowych. W przypadku, gdyby przedmiotem transakcji były udziały/akcje w spółce kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy, wolą stron jest, aby spółka zakupiła 60-100% ww. udziałów/akcji" - czytamy dalej.

Najpóźniej do 28 lutego 2017 r. strony uzgodnią projekty umów, uchwał i innych dokumentów wdrażających transakcję, jak również zawrą umowę określającą szczegółowy harmonogram działań oraz uzgodnione parametry transakcji.

"W ocenie zarządu Próchnika, powyższa umowa będzie zmierzała do realizacji celów strategicznych spółki w zakresie rozbudowy internetowych kanałów dystrybucji, w tym w szczególności umożliwi dotarcie do nowych grup docelowych" - podsumowano w informacji.

Pod koniec listopada Próchnik zawarł umowy pożyczek konwertowalnych z wybranymi akcjonariuszami, na mocy których pozyskał ponad 6 mln zł na realizację strategii w zakresie rozwoju internetowych kanałów dystrybucji

Próchnik S.A. jest spółką handlową z branży odzieżowej, zlecającą produkcję projektowanych przez siebie kolekcji firmom zewnętrznym. Specjalizuje się w produkcji odzieży męskiej. Spółka jest notowana na GPW od pierwszej sesji giełdowej (16 kwietnia 1991 r.). W 2015 r. miała 44,67 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)