Fachowcy.pl Ventures chce wejść na rynek Wielkiej Brytanii w tym roku dzięki środkom pozyskanym z emisji obligacji serii A, poinformował prezes Piotr Surmacki.

"Wychodzenie za granicę to jest to, co chcemy sfinansować emisją obligacji. Mamy stworzoną anglojęzyczną markę BusinessFellow.com" – powiedział Surmacki podczas konferencji prasowej.

Do końca stycznia spółka chce zamknąć pozyskiwanie środków z emisji obligacji i od razu wystartuje operacyjnie w Wielkiej Brytanii. Na czerwiec zaplanowane jest podsumowanie tego pierwszego etapu. Wówczas możliwa jest korekta prognozy wyników finansowych na 2017 r. i publikacja kolejnych prognoz.

Decyzja o rozpoczęciu sprzedaży zagranicznej łączy się z oczekiwanym osiągnięciem progu rentowności w styczniu br.

"Zawsze mówiłem, ze za granicę chcę wyjść, kiedy w Polsce osiągniemy break even, więc skoro w styczniu break even, to możemy realizować ten plan" – powiedział prezes.

Fachowcy.pl chce pozyskać z emisji obligacji 3-6 mln zł. Spółka potrzebuje co najmniej 3 mln zł do realizacji planu wejścia do Wielkiej Brytanii, a 6 mln zł pozwoli jej "czuć się komfortowo", wskazał także Surmacki.

"Jeśli wpływy będą poniżej 3 mln zł to będziemy starali się inaczej finansować spółkę, ale myślę, że spokojnie uda się 3 mln, a nawet 6 mln uzyskać" – powiedział. Poinformował też, że obecnie nie skłania się ku finansowaniu w formie emisji akcji.

Po Wielkiej Brytanii spółka bierze pod uwagę ekspansję na kolejne rynki krajów anglosaskich.

"Zbudowanie zasobów anglojęzycznych jest proste. Plus od od strony prawnej - w krajach anglosaskich zawarcie umowy na odległość jest bardzo proste i są dostępne dobre rozwiązania dotyczące płatności kartami kredytowymi" – powiedział prezes.

Spółka zdecydowała wczoraj o emisji od 3 tys. do 6 tys. dwuletnich obligacji zwykłych na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej od 3 mln zł do 6 mln zł z oprocentowaniem stałym wynoszącym 8,5% w skali roku. Zapisy na obligacje rozpoczęły się 12 stycznia.

Fachowcy.pl Ventures działają od 2008 r., a od 15 lutego 2012 r. notowani są na NewConnect. Spółka rozwija technologie wspomagające pozyskanie nowych klientów i zleceń z internetu. Usługi oferowane są w modelu abonamentowym, a docelowym ich odbiorcą są małe i średnie firmy usługowe.

(ISBnews)