Eksport w okresie styczeń-listopad 2016 r. wzrósł o 1,7 proc. r/r do 168 166,9 mln euro, zaś import zwiększył się o 0,4 proc. r/r i wyniósł 163 805,8 mln euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Dodatnie saldo wyniosło 4 361,1 mln euro wobec 2 280,8 mln euro w analogicznym okresie 2015 r.

"Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 187 276,6 mln USD, a import 182 412,6 mln USD (eksport wzrósł o 1,1%, a import spadł o 0,1%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 4 864 mln USD (w analogicznym okresie 2015 roku 2592,8 mln USD)"- czytamy w komunikacie.

Reklama

Udział Niemiec w polskim eksporcie

Polski eksport do Niemiec zwiększył się o 2,4% r/r i wyniósł 45 981,6 mln euro w okresie styczeń-listopad 2016 r., zaś import w tym czasie wzrósł o 3,4% r/r do 38 430,3 mln euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Udział Niemiec w eksporcie zwiększył się w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. o 0,1 pkt proc. i wyniósł 27,3%, a w imporcie - o 0,7 pkt proc i stanowił 23,5%. Dodatnie saldo wyniosło 32 780,7 mln zł (8 390,2 mln USD, 7 551,3 mln euro) wobec 32 351,6 mln zł (8 692,6 mln USD, 7 740,9 mln euro) w analogicznym okresie 2015 roku" - czytamy w komunikacie.

Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 86,4% (w tym UE 79,8%), a w imporcie - 68% (w tym UE 61,1%), wobec odpowiednio 85,9% (w tym UE 79,6%) i 66,8% (w tym UE 60,0%) w analogicznym okresie 2015 roku, podał też Urząd.

"Po jedenastu miesiącach ub. r. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów, czyli do Szwecji, Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Rosji, Czech, Holandii, Francji, na Węgry oraz do Wielkiej Brytanii, a importu – z Belgii, ze Stanów Zjednoczonych, z Chin, Francji, Niemiec, Czech, Holandii, Włoch i Wielkiej Brytanii. Spadek importu odnotowano w wymianie z Rosją" - czytamy dalej.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,3% eksportu (tak samo, jak w analogicznym okresie 2015 r.), a importu ogółem – 66,1% (wobec 65,9% przed rokiem).

Eksport do Rosji

Eksport polskich towarów do Rosji odnotował wzrost o 1,1% r/r do 5 309,1 mln USD w okresie styczeń-listopad 2016 roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Liczony w euro, polski eksport do Rosji wzrósł o 1,3% r/r i wyniósł 4 769,4 mln euro, podano w komunikacie.

"Udział Rosji w eksporcie nie zmienił się i podobnie jak przed rokiem wyniósł 2,8%, natomiast w imporcie był niższy o 1,6 pkt proc. i stanowił 5,8%. Ujemne saldo wyniosło 20 701,7 mln zł (minus 5 319,9 mln USD, minus 4 783,4 mln euro) wobec minus 30 608,3 mln zł (minus 8 248,2 mln USD, minus 7 358,2 mln euro) po jedenastu miesiącach 2015 roku." - czytamy w komunikacie.

W tym okresie Rosja znalazła się na 8. miejscu wśród rynków eksportowych Polski i na 3. miejscu w imporcie.

"W okresie styczeń - listopad br. Ukraina zajmowała czternaste miejsce na liście naszych partnerów handlowych w eksporcie oraz dwudzieste drugie w imporcie, a analogicznym okresie 2015 r. w eksporcie była na siedemnastym, a w imporcie na dwudziestym drugim miejscu. Udział Ukrainy w eksporcie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku o 0,2 pkt proc. i wyniósł 1,8 %, w imporcie o 0,1 pkt proc. stanowiąc 1,0%" - czytamy dalej w komunikacie.

Dodatnie saldo wyniosło 6 304,1 mln zł (1 614,7 mln USD, 1 451,2 mln euro) wobec 5 488,8 mln zł (1 461,6 mln USD, 1 315,1 mln euro) w analogicznym okresie 2015 r.

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

Eksperci: nasz eksport może wesprzeć dobra koniunktura niemieckiej gospodarki

Dobra koniunktura niemieckiej gospodarki może być wsparciem dla polskiego eksportu w nadchodzących miesiącach - uważają bankowi analitycy.

Główny Urząd Statystyczny w piątek poinformował, że w okresie styczeń - listopad br. Polska miała 18 mld 906,1 mln zł nadwyżki w handlu zagranicznym. Dane wskazują na odbicie w eksporcie.

"W okresie styczeń – listopad 2016 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 730 mld 011,1 mln zł, a import 711 mld 105,0 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 18 mld 906,1 mln zł, natomiast po jedenastu miesiącach 2015 r. wyniosło 9 mld 590,5 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. eksport wzrósł o 5,7 proc., a import był wyższy o 4,4 proc." - podał GUS w komunikacie.

Zdaniem analityków PKO BP dynamiki eksportu i importu w listopadzie poprawiły się wyraźnie po słabych wynikach w październiku. "Dane za dwa pierwsze miesiące czwartego kwartału ubiegłego roku sugerują, że wkład eksportu netto do wzrostu PKB w ostatnim kwartale roku powinien być lekko dodatni" - czytamy w komentarzu PKO BP.

Także analitycy Pekao zauważają nadspodziewanie silne odbicie eksportu. Ich zdaniem "w związku z dobrą koniunkturą w niemieckiej gospodarce, spodziewamy się dalszego przyspieszenia wzrostu eksportu w nadchodzących miesiącach, a wsparciem dla krajowego eksportu pozostaje kurs walutowy utrzymujący się na poziomach gwarantujących wysoką rentowność i konkurencyjność eksportu".

"Nie mniej jednak, biorąc pod uwagę spodziewane równoczesne przyspieszenie importu w konsekwencji coraz silniejszego popytu wewnętrznego (wciąż silna konsumpcja, wygaszenie tendencji spadkowej inwestycji), w średnim terminie oczekujemy lekkiego pogorszenia salda handlowego" - napisał w komentarzu ekonomista Piotr Piękoś z Pekao.

Zgodnie z informacją GUS eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 187 mld 276,6 mln dol., a import 182 mld 412,6 mln dol. (eksport wzrósł o 1,1 proc., a import spadł o 0,1 proc.). Dodatnie saldo podliczono na 4 mld 864,0 mln dol. (w analogicznym okresie 2015 roku 2 mld 592,8 mln dol.).

Eksport wyrażony w euro wyniósł 168 mld 166,9 mln euro, a import 163 mld 805,8 mln euro (wzrost w eksporcie o 1,7 proc., a w imporcie o 0,4 proc.). Dodatnie saldo wyniosło 4 mld 361,1 mln euro wobec 2 mld 280,8 mln euro w analogicznym okresie 2015 roku.

Największe rynki eksportowe Polski to: Niemcy, Czechy, Wielka Brytania, Francja i Włochy. Najwięcej importujemy z Niemiec, Chin, Rosji, Włoch i Francji.

Źródło: ISBNews/PAP