Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesił obrót akcjami UniCredit na okres od 17 do 25 stycznia 2017 r., podała giełda."Po rozpatrzeniu wniosku spółki UniCredit S.p.A. o zawieszenie notowań akcji tej spółki w związku z planowanym połączeniem akcji, zarząd giełdy działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Giełdy postanawia zawiesić obrót akcjami spółki UniCredit S.p.A., oznaczonymi kodem 'IT0004781412', od dnia 17 stycznia 2017 r. do dnia 25 stycznia 2017 r. (włącznie)" - czytamy w uchwale.

UniCredit S.p.A. złożył w piątek wniosek do zarządu GPW o zawieszenie obrotu wszystkimi akcjami zwykłymi począwszy od 17 do 25 stycznia 2017 r. włącznie w związku z procesem scalenia akcji. Spółka przewiduje wznowienie obrotu akcjami spółki na GPW od 26 stycznia br.

UniCredit podał, że przeprowadzenie operacji scalenia akcji zwykłych zgodnie z procedurami obowiązującymi w Polsce, wymaga czasowego zawieszenia obrotu akcjami zwykłymi na GPW.

UniCredit jest jedną z największych grup bankowych w Europie, działającą w 50 krajach na świecie, w tym w blisko 20 europejskich. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)