Warszawa, 23.01.2017 (ISBnews) - UniCredit S.p.A. zakłada wznowienie obrotu akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) po resplicie od czwartku 26 stycznia, podała spółka.
"Zarząd KDPW podjął uchwałę […] w sprawie połączenia (scalenia) akcji zwykłych imiennych spółki. Zgodnie z treścią uchwały, zarząd KDPW postanowił zarejestrować z dniem 25 stycznia 2017 roku 617 781 817 akcji zwykłych imiennych spółki bez wartości nominalnej" – czytamy w komunikacie.
Zamiarem spółki jest wznowienie obrotu nowymi akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych z dniem 26 stycznia 2017 roku, podano również.
GPW zawiesiła obrót akcjami UniCredit na okres od 17 do 25 stycznia 2017 r. w związku ze scaleniem akcji.
UniCredit jest jedną z największych grup bankowych w Europie, działającą w 50 krajach na świecie, w tym w blisko 20 europejskich. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.
(ISBnews)