"Wsparciem z programu +Rodzina 500 plus+ do dnia 31 grudnia 2016 r. przeciętnie miesięcznie objęto 3,808 mln dzieci do 18 roku życia. W okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2016 r. na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci łącznie z budżetu państwa wydatkowano 17,6 mld zł, w tym na koszty obsługi 315,3 mln zł (które stanowiły 1,8 proc. ogółu wydatków)" - napisano.

Do końca listopada wydatki wyniosły 15,1 mld zł. (PAP)