- MIB informuje:

- Program Mieszkanie Plus pozytywnie wpłynie na rynek mieszkań w Polsce. Mieszkanie Plus jest programem dla wszystkich Polaków – mówił minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podczas debaty "Mieszkanie Plus i jego wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny kraju" zorganizowanej 25 stycznia 2017 r. w Warszawie.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa prowadzi prace nad ustawą o Narodowym Funduszu Mieszkaniowym. NFM będzie "bankiem ziemi" w oparciu o który będą powstawać mieszkania na wynajem o umiarkowanym czynszu.

- Jesteśmy zdeterminowani, żeby stworzyć ramy prawne ułatwiające przekazywanie ziemi pod program Mieszkanie Plus – podkreślił wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński.

27 września 2016 r. rząd przyjął o Narodowy Program Mieszkaniowy. Pakiet Mieszkanie Plus ogłoszony przez premier Beatę Szydło 3 czerwca 2016 r. stanowi część Narodowego Programu Mieszkaniowego. Pakiet M+ jest oparty na trzech filarach mających stworzyć w Polsce ofertę mieszkaniową kierowaną do wszystkich gospodarstw

domowych. Filary, na których opiera się pakiet, to:

- dostępne budownictwo na wynajem na gruntach samorządowych i Skarbu Państwa,

- społeczne budownictwo czynszowe,

- wsparcie dla systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe.

Program jest realizowany obecnie przez spółkę BGK Nieruchomości S.A., a docelowo przez Polski Fundusz Rozwoju. Dotychczas BGK Nieruchomości (BGKN) podpisało pierwszych 57 porozumień i listów intencyjnych z samorządami zainteresowanymi realizacją inwestycji. Na zgłoszonych terenach obejmujących ok. 180 ha może powstać ok. 15 tys. mieszkań. Stopniowo kolejne mieszkania będą powstawały w innych samorządach, które przystąpią do współpracy z BGKN. W zamian za wniesienie gruntu, gminy mogą np. otrzymywać mieszkania komunalne lub certyfikaty inwestycyjne. BGKN docelowo będzie współpracowała również z podmiotami zarządzającymi gruntami Skarbu Państwa, spółkami Skarbu Państwa, a także z podmiotami prywatnymi posiadającymi atrakcyjne nieruchomości gruntowe, które można zabudować budynkami mieszkalnymi. Do tej pory podpisano 3 listy intencyjne ze spółkami SP oraz 2 z podmiotami prywatnymi.

Jednocześnie trwają prace nad powołaniem Narodowego Funduszu Mieszkaniowego, który będzie działał jako "bank ziemi", zarządzając gruntami Skarbu Państwa, które obecnie są gospodarowane przez starostów, Agencję Nieruchomości Rolnych i Agencję Mienia Wojskowego.

W MIB trwają też prace nad nowym instrumentem zachęcającym Polaków do gromadzenia oszczędności na cele mieszkaniowe, który będzie spełniał dwa podstawowe cele:

- będzie wspierał gromadzenie oszczędności przez Polaków w celu budowania rodzimego kapitału – zgodnie z założeniami projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,

- będzie wspierał realizację celów mieszkaniowych, które zazwyczaj są kosztowne i wymagają zgromadzenia odpowiednich środków własnych.

Ustawa wprowadzi Indywidualne Konta Mieszkaniowe zakładane w bankach lub SKOK-ach, na których będzie można gromadzić środki na realizację celów mieszkaniowych. Cele te będą określone w sposób bardzo szeroki:

- cele związane z uzyskaniem własności mieszkania/domu jednorodzinnego (np. zakup mieszkania lub domu na rynku pierwotnym lub wtórnym, budowa domu we własnym zakresie, zakup działki budowlanej);

- cele związane z uzyskaniem samodzielnego lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego na wynajem lub spółdzielczego lokatorskiego (np. wpłata partycypacji w kosztach budowy mieszkania realizowanego przez towarzystwo budownictwa społecznego, wkład mieszkaniowy wnoszony w celu uzyskania lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego;

- cele związane z poprawą obecnego standardu zamieszkiwania (np. przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, wykończenie, remont, modernizacja domu lub lokalu mieszkalnego).

Przewidziane są 2 instrumenty wsparcia:

- zwolnienie części oszczędności z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki) – instrument przewidziany dla wszystkich oszczędzających,

- premie za oszczędzanie zwiększające saldo oszczędności w przypadku osób spełniających określone kryteria dochodowe i rodzinne, oszczędzających na uzyskanie samodzielnego mieszkania.

Obecnie w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa trwają analizy dotyczące parametryzacji proponowanych rozwiązań, w tym również w zakresie zakładanych skutków dla sektora finansów publicznych. Projekt ustawy powinien trafić do uzgodnień i konsultacji do połowy br. W zależności od wyników uzgodnień rząd powinien przyjąć i skierować do prac w parlamencie projekt ustawy w br. Indywidualne Konta Mieszkaniowe powinny być zakładane już od 2018 r., zaś wsparcie budżetowe w formie premii za oszczędzanie powinno być wypłacane od 2019 r., po wygaśnięciu większości zobowiązań związanych z programem "Mieszkanie dla młodych".

Zgodnie z Narodowym Programem Mieszkaniowym, budżet państwa przeznaczy na premie dla oszczędzających następujące kwoty:

- 200 mln zł w 2019 r.,

- 400 mln zł w 2020 r.,

- 600 mln zł w 2021 r.,

- 800 mln zł w 2022 r.,

- 1 mld zł począwszy od 2023 r.

Zdjęcia do pobrania na stronie http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797540-p_1.htm

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)