Osiągnięte w końcu 2002 roku poprzednie absolutne maksimum wynosiło 82,5 mln, a pod koniec 2015 roku Niemcy zamieszkiwało 82,2 mln ludzi.

Liczbę ubiegłorocznych żywych urodzeń Destatis ocenił na 730 tys. do 770 tys., a zgonów na od 900 tys. do 940 tys., co każe się spodziewać ujemnego salda przyrostu naturalnego na poziomie od 150 tys. do 190 tys. W roku 2015 było to minus 188 tys.

Dodatnie saldo migracyjne za rok 2016 szacowane jest na co najmniej 750 tys. ludzi, czyli mniej niż odnotowane rok wcześniej rekordowe plus 1,1 mln, ale w przybliżeniu tyle samo co plus 782 tys. w roku 1992.