"Wyznaczając minimalne parametry finansowe na potrzeby Programu Motywacyjnego bazowaliśmy na oczekiwanych wynikach ze sprzedaży gry 'Frostpunk' oraz kolejnego tytułu, nad którym pracuje nasz drugi zespół deweloperski. Braliśmy też pod uwagę zakładane wyniki ze sprzedaży gier, których będziemy wydawcą, a które tworzone będą przez zewnętrzne zespoły" – powiedział prezes Grzegorz Miechowski, cytowany w komunikacie.

Program Motywacyjny, którego założenia zostały już pozytywnie zaopiniowane przez radę nadzorczą spółki, musi jeszcze znaleźć akceptację akcjonariuszy na najbliższym walnym zgromadzeniu.

"Celem Programu jest zapewnienie optymalnych warunków do osiągnięcia wysokich wyników finansowych i długoterminowego wzrostu wartości rynkowej Grupy. Chcemy, żeby kluczowi pracownicy związali się ze spółką na trwałe a dzięki Programowi mogli partycypować w jej wzroście" – tłumaczy Miechowski.

W ramach Programu jego beneficjenci będą mogli objąć łącznie do 100 tys. warrantów subskrypcyjnych zamiennych na taką samą ilość akcji nowej emisji.

Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na blisko 2,22 mln papierów. Cena konwersji warrantów będzie oparta na średnim kursie giełdowym akcji spółki w III i IV kwartale 2016 roku pomniejszonym o 10-proc. dyskonto.

"Nasz nowy Program Motywacyjny spełnia najwyższe standardy obowiązujące na rynku kapitałowym" – zapewnia prezes 11bit Studios.

Zwraca uwagę, że realizacja celów finansowych na lata 2017-2019 zapisanych w Programie Motywacyjnym, oznaczała będzie bardzo istotny wzrost wyników Grupy w stosunku do poprzedniej 'trzylatki'. Skumulowany zysk brutto Grupy w latach 2014-2015 oraz po trzech kwartałach 2016 roku (Grupa nie publikowała jeszcze wyników za cały 2016 rok) wyniósł 35,6 mln zł. Przychody ze sprzedaży w analogicznym okresie sięgnęły 56,5 mln zł.

"Chcąc wypełnić cele finansowe z Programu musimy w kolejnych latach rozwijać się znacznie szybciej niż cała branża gier komputerowych. W naszej ocenie mamy ku temu wszelki potencjał" – podsumował Miechowski.

11bit Studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w grudniu 2015 r.

(ISBnews)