Obligacje serii B są oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 4,5% w skali roku o maksymalnym terminie wykupu przypadającym w dniu 31 stycznia 2019 roku.

"Celem emisji obligacji jest przeznaczenie środków na bieżącą działalność emitenta, w szczególności na finansowanie zakupu gruntów" - podano w komunikacie.

Oferta emisji obligacji została skierowana w trybie oferty prywatnej obligacjach do nie więcej niż 149 adresatów, zaś zapisy na obligacje prowadzone były od 16 do 26 stycznia 2017 r.

i2 Development jest jednym z wiodących deweloperów na rynku wrocławskim. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w maju 2016 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 84,65 mln zł w 2015 r.
(ISBnews)