Akcjonariusze KCI zdecydowali o przejściu z rynku głównego GPW na NewConnect, jak również o przyjęciu strategii do 2020 r., która uwzględnia m.in. wprowadzenie na ten rynek spółki zależnej Gremi Media, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.Grupa mniejszościowych akcjonariuszy zgłosiła sprzeciw wobec uchwał.

Strategia KCI uwzględnia m.in ugiełdowienie i częściową komercjalizację mediów. W I kw. 2017 roku spółka Gremi Media zostanie przekształcona ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Planowane IPO spółki na rynku New Connect ma umożliwić pierwsze notowanie akcji tej spółki w połowie 2017 roku. Plany zakładają ponadto komercjalizację posiadanych projektów nieruchomościowych w Polsce oraz realizację projektów nieruchomościowych w Polsce i na świecie.

Przejście do notowań na New Connect spółka uzasadniała m.in. mniejszymi wymogami formalnymi dla spółek rynku NC oraz kryzysem rynku regulowanego Giełdy Papierów Wartościowych.

KCI S.A. jest spółką giełdową tworzącą grupę kapitałową, której działalność skoncentrowana jest w dwóch obszarach: w segmencie nieruchomościowym, opartym o posiadane kompleksy przy ul. Romanowicza oraz ul. Wrocławskiej w Krakowie, oraz w segmencie medialnym, zbudowanym wokół tytułów prasowych, takich jak "Rzeczpospolita" i "Gazeta Giełdy Parkiet".

(ISBnews)