Akcja kredytowa mBanku wzrosła o 4,2% r: r, wskaźnik NPL spadł do 5,4% w 2016 r.Warszawa, 08.02.2017 (ISBnews) - Wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom Grupy mBanku netto na koniec 2016 roku wyniosła 81,76 mld zł, co oznacza wzrost o 4,2% r/r, podała instytucja. Jednocześnie wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł 5,4% wobec 5,7% na koniec 2015 r. Wartość depozytów w tym okresie zwiększyła się o 12,7% r/r.

"Wartość kredytów i pożyczek netto na koniec 2016 roku wyniosła 81 763,3 mln zł i była wyższa o 753,6 mln zł, tj. 0,9%, w stosunku do końca września (po wyłączeniu transakcji reverse repo/ buy sell back oraz wpływu wahań kursów walutowych, wartość kredytów i pożyczek zmniejszyła się o 1,1%). Wartość depozytów klientów w IV kwartale wzrosła o 7,3% w stosunku do poprzedniego kwartału i wyniosła 91 418 mln zł, przy czym zobowiązania wobec klientów indywidualnych wzrosły w omawianym okresie o 5,4%, a zobowiązania wobec klientów korporacyjnych o 10,5% wobec stanu na koniec września" - czytamy w raporcie.

W wyniku tych zmian, wskaźnik kredytów do depozytów Grupy mBanku ukształtował się na poziomie 89,4%, podano także.

Wolumen kredytów udzielonych klientom indywidualnym wzrósł w relacji do końca III kwartału 2016 roku o 830,6 mln zł, tj. 1,7%, do poziomu 48 949,8 mln zł. Kredyty hipoteczne i mieszkaniowe wzrosły o 2,1% w porównaniu do poprzedniego kwartału, co było spowodowane wzrostem kursu złotego oraz nieznacznym zwiększeniem poziomu sprzedaży (o 1,9% kwartał do kwartału). W IV kwartale 2016 roku Grupa mBanku sprzedała 706 mln zł kredytów hipotecznych oraz 1 510,8 mln zł kredytów niehipotecznych. Po wyeliminowaniu wpływu zmian kursowych kredyty udzielone klientom indywidualnym nieznacznie spadły o 0,1%, poinformowała także instytucja.

"Na dzień 31 grudnia 2016 roku należności, które utraciły wartość (NPL) spadły w stosunku do końca września 2016 roku ze względu na sprzedaż portfela kredytów niepracujących. Wartość wskaźnika NPL była niższa w ujęciu kwartalnym i wyniosła 5,4%" - czytamy dalej w raporcie.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 133,74 mld zł na koniec 2016 r.

(ISBnews)