W 2016 r. banki oraz SKOK-i udzieliły łącznie 7,16 mln szt. kredytów konsumpcyjnych, co oznacza spadek liczby udzielonych kredytów o 2,9 proc. w porównaniu do roku 2015 (7,37 mln w okresie styczeń – grudzień 2015 r.). Spadkowi liczby udzielanych kredytów towarzyszył jednak wzrost wartości udzielonych kredytów o 2,3 proc.– z 76,7 mld zł w 2015 r. do rekordowych 78,5 mld zł w 2016 r., wynika z analiz przedstawionych przez Bank Informacji Kredytowych.

Spada liczba kredytów udzielanych na kwoty do 50 tys. zł, natomiast rośnie liczba kredytów udzielanych na kwoty wyższe. Kredyty na kwoty pow. 50 tys. zł stanowią 37,6 proc. wartości udzielonych kredytów konsumpcyjnych. Średnia kwota udzielonego kredytu wzrosła w tym okresie do poziomu 10 tys. 956 zł.

"Wartość udzielonych kredytów konsumpcyjnych przez banki w 2016 r. ponownie odnotowała rekord, jednak wzrost wartości kredytów nie wynikał z liczby udzielonych kredytów, lecz ze wzrostu średniej kwoty zaciągniętego kredytu" - potwierdza dr Mariusz Cholewa, prezes BIK, cytowany w komunikacie.

Według niego w bankach zaciągane są kredyty na wysokie kwoty od 50 tys. do powyżej 200 tys. (37,6 proc.), i stopniowo spada udział kredytów niskokwotowych – szczególnie do 4 tys. zł. Utrwala się trend obserwowany od kilku lat, że w zakresie finansowania niskokwotowego rośnie znaczenie firm pożyczkowych. Wartość segmentu niskokwotowego finansowania do 4 tys. zł. wyniosła w 2016 r. 10 mld zł, z czego na firmy pożyczkowe przypada 25 proc. udział.

Według prezesa BIK, banki koncentrują się na swoich lojalnych klientach z ugruntowaną historią kredytową i oferują im kredyty na wyższe kwoty. Jakość udzielonych kredytów konsumpcyjnych w ostatnich latach jest na dobrym, stabilnym poziomie – końcowa szkodowość kredytów wynosi około 4 proc. - potwierdza prezes Zarządu BIK.

Wzrost wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych w 2016 r. wyniósł 0,4 proc. Natomiast niższa o 4,1 proc. niż rok wcześniej była liczba udzielonych kredytów. W analizowanym okresie banki udzieliły 192,8 tys. kredytów na łączną kwotę 41,3 mld zł. Pierwsze półrocze pod względem liczby i wartości udzielonych kredytów było dobre. Począwszy jednak od 3 kwartału zarówno dynamika liczby jak i wartości kredytów stale obniżały się.

Wzrost czynników niepewności, takich jak podwyżki kosztów kredytów oraz trudności ze zgromadzeniem środków na wkład własny mogą przyczyniać się w dłuższej perspektywie do niższego popytu na kredyty mieszkaniowe. Wpływ na taki trend może mieć także szybkie wykorzystanie dofinansowania z programu MdM, dla którego już w styczniu skończyła się pula środków przewidziana na cały 2017 r.

Dobrym prognostykiem jest stabilna jakość kredytów mieszkaniowych - liczba kredytów opóźnionych w spłacie powyżej 90 dni wynosi zaledwie 1,4 proc. oraz czynniki makroekonomiczne: pozytywne tendencje na rynku pracy - najniższe od 1991 r. bezrobocie 8,3 proc. (stan na grudzień 2016 r.), jak również wyższe o 5 proc. (r/r) przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) w sektorze przedsiębiorstw.

BIK przewiduje, że w roku 2017 liczba kredytów mieszkaniowych spadnie poniżej poziomu w 2016 r.

W 2016 r. wydano ponad 1 mln kart kredytowych na łączną kwotę przyznanych limitów w wysokości 5,12 mld zł. Jest to o 7,9 proc. mniej pod względem liczbowym i o 0,1 proc. więcej pod względem wartościowym. Pomimo spadku liczby kart, rośnie wartość przyznawanych limitów. Średnia kwota przyznanego nowego limitu wynosi obecnie prawie 4 tys. 800 zł.

Obecnie liczba posiadaczy kart kredytowych w Polsce to 4,8 mln osób, które mają w swoich portfelach 6,1 mln czynnych kart kredytowych.

Średnia wartość przyznanego limitu na kartach kredytowych wyniosła 4 tys.795 zł w 2016 r. (przy 4 tys. 411 zł w 2015 r.), natomiast średnia wartość limitu na czynnej karcie kredytowej wyniosła w 2016 r. 5 tys. 767 zł (przy 5 tys. 644 zł w 2015 r.).

Obserwowany spadek liczby kart kredytowych wynika z zamykania kart nieaktywnych lub mniej używanych. Równolegle jednak na kartach aktywnych szybciej rośnie suma przyznanych limitów, co oznacza umacnianie relacji banków z lojalnymi klientami.