W magazynie mają być składowane i dystrybuowane towary drobnicowe w opakowaniach, z wyłączeniem ładunków niebezpiecznych oraz prowadzenie usług związanych z magazynowaniem, kompletacją i wydawaniem towarów. Budynek o wysokości 14,5 m składa się z trzech komór magazynowych i ma wydzieloną część biurową.

Jak poinformował Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA, oddany w poniedziałek do użytku magazyn wysokiego składowania jest kolejną tego typu inwestycją w porcie. Na terenie tworzonego Centrum Logistycznego w 2010 roku powstał magazyn o powierzchni 8 tys. m kw., a w 2014 roku - kolejny obiekt o powierzchni użytkowej prawie 19 tys. m kw.

Każda z trzech komór magazynowych ma podjazd dla samochodów ciężarowych oraz infrastrukturę pozwalającą na wyładunek i załadunek różnego rodzaju samochodów od małych dostawczych do pojazdów typu TIR. Przy magazynie powstały place manewrowe oraz parkingi dla mniej więcej 50 samochodów osobowych. Obiekt zbudowano z uwzględnieniem potrzeb czterech najemców, spółek: Elpol, Damen Shipyards Gdynia i Rol-Ryż użytkujących komory magazynowe oraz firmy Uni-logistics użytkującej wydzieloną funkcjonalnie od magazynu część biurową.

Przy budowie magazynu przy ul. Polskiej udało się zachować skrzydło zachodnie i odbudować skrzydło północne przedwojennego magazynu K wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Gdyni. Elewację północną części biurowej odbudowano z zachowaniem przedwojennych detali architektonicznych z cegły ceramicznej o układzie jodełkowym oraz z pilastrami wykonanymi z płytek glazurowanych. Z uwagi na wysokie walory estetyczne i architektoniczne zachowano też wewnętrzną klatkę schodową oraz podcień do wejścia głównego w skrzydle zachodnim części biurowej.

Reklama

Strategia rozwoju portu morskiego w Gdyni zakłada rozbudowę nie tylko publicznej infrastruktury ale też inwestycje w nowoczesne zaplecze składowe, m.in. magazyny i place. Jak poinformował Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA, do końca 2019 roku potencjał magazynowy gdyńskiego portu ma powiększyć się o kolejny magazyn wysokiego składowania o powierzchni ok. 11,6 tys. m kw. w rejonie ul. Kontenerowej i Logistycznej. Obiekt wraz z przyległą infrastrukturą drogową i sieciową ma kosztować około 36,5 mln zł netto. Natomiast na terenie odkupionym przez port od Stoczni Remontowej Nauta planowana jest budowa baterii silosów zbóż i pasz za ok. 10 mln zł.

Aktualna Strategia rozwoju Portu Gdynia zakłada, że w roku 2027 zdolność przeładunkowa portu wyniesie ok. 44,5 mln ton, a przeładunki 32 mln ton. ZMPG zarządza terenami i infrastrukturą portu w Gdyni na powierzchni ponad 500 ha. Na jego terenie działają niezależne spółki eksploatacyjne, m.in. Bałtycki Terminal Drobnicowy, Morski Terminal Masowy, Bałtycka Baza Masowa, Portowy Zakład Techniczny oraz Bałtycki Terminal Kontenerowy (BCT) i Gdynia Container Terminal (GCT). (PAP)