Zysk netto Asseco SEE wzrósł r: r do 20,18 mln zł w IV kw. 2016 r.Warszawa, 17.02.2017 (ISBnews) - Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) odnotowało 20,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 11,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 20,33 mln zł wobec 14,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 179,42 mln zł w IV kw. 2016 r. wobec 139,72 mln zł rok wcześniej.

"Wyniki Grupy ASEE osiągnięte w czwartym kwartale 2016 roku były istotnie lepsze niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Sprzedaż wzrosła we wszystkich segmentach, natomiast do poprawy wyniku operacyjnego w największym stopniu przyczynił się segment Rozwiązania w sektorze bankowym. Dzięki bardzo dobrym rezultatom osiągniętym w ostatnim kwartale, również wynik Grupy ASEE za cały 2016 rok poprawił się zauważalnie w stosunku do roku poprzedniego. Zysk operacyjny Grupy ASEE wzrósł w 2016 roku głównie za sprawą segmentu Rozwiązania w sektorze bankowym. Segment Rozwiązania w obszarze płatności osiągnął w 2016 roku wyniki porównywalne jak w roku poprzednim, natomiast pogorszyły się wyniki segmentu Integracja systemów. Jest to po części efekt przeglądu i dodatkowych odpisów skapitalizowanych kosztów wytworzenia oprogramowania w tym segmencie" - czytamy w raporcie.

W całym 2016 r. spółka miała 51,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 43,58 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 570,63 mln zł w porównaniu z 487,21 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 19 tys. zł wobec 55,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Asseco SEE prowadzi działalność głównie w następujących pięciu segmentach rynku informatycznego: rozwiązania i usługi dla sektora bankowego; rozwiązania z obszaru uwierzytelniania; dostawa, instalacja i usługi w zakresie bankomatów oraz terminali płatniczych; rozwiązania i usługi dla sektora telekomunikacyjnego oraz usługi integracyjne i dostawa oraz wdrażanie systemów i sprzętu informatycznego; bramka płatności. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)