"Kiedy dług państwowy staje się nieobsługiwalny, o ile nie jest dostępna (dla tego kraju - PAP) pomoc w postaci grantów (bezzwrotnych - PAP), jedynym dobrym wyjściem z kiepskiej sytuacji jest częściowe umorzenie długu, połączone z istotnym, lecz wiarygodnym programem naprawczym" - napisano w nocie.

"Oczekiwania, iż niespłacalne długi mogą zostać spłacone, jedynie pogorszą efektywność programu naprawczego (wdrażanego przez - PAP) dłużnika, co ostatecznie doprowadzi do tego, iż obie strony stracą więcej, niż gdyby spojrzały prawdzie w oczy na samym początku" - dodano.

Według MFW, każda ocena możliwości spłaty długu musi opierać się na realistycznych, a nie na "heroicznych" założeniach względem perspektyw przyszłego wzrostu gospodarczego. Ocena ta, jak zaznaczono, musi również uwzględniać fakt, iż krajom, które wychodzą z kryzysu, odbudowa gospodarcza zajmuje więcej czasu, niż początkowo oczekiwano.

"Podczas gdy możemy zgodzić się, iż umorzenie części zadłużenia musi zależeć od wdrożenia przez dłużnika określonych celów (naprawczych - PAP), to muszą być one realistyczne (do spełnienia - PAP), by strategia oddłużania pozostała wiarygodna" - napisano w nocie.

"Program pomocowy, który nie jest w stanie rozwiązać problemu niespłacalnego zadłużenia, raczej pogorszy te problemy, ponieważ wykreuje dalszą niepewność co do przyszłości członka (MFW - PAP)" - podkreślono.

W ocenie MFW, dopóki program pomocowy nie jest w stanie spowodować, iż dany kraj w średnim terminie ponownie uzyska dostęp do rynku, Fundusz nie może dojść do konkluzji, iż program ten rozwiązuje w znaczący sposób problemy danego państwa.