Ailleron odnotował 4,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 1,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,88 mln zł wobec 3,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 34,73 mln zł w IV kw. 2016 r. wobec 26,44 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-IV kw. 2016 r. spółka miała 7,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,57 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 89,05 mln zł w porównaniu z 68,16 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-IV kw. 2016 r. wyniósł 6,58 mln zł wobec 2,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Ailleron (połączone firmy: Wind Mobile i Software Mind) specjalizuje się w budowaniu produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego oraz hotelarskiego. Flagowe rozwiązania firmy to m.in.: LiveBank, iLumio, czy Ringback Tones.

(ISBnews)