Open Finance rozważa nową emisję akcji w zw. z problemami emisji akcji serii E


Warszawa, 03.04.2017 (ISBnews) - Zarząd Open Finance w związku z niedojściem do skutku emisji akcji serii E rozważa skierowanie akcji nowej emisji do inwestorów, którym przysługiwało roszczenie o zwrot ceny emisyjnej akcji serii E, podała spółka.
"Zarząd emitenta rozważa rozwiązanie, które powinno pozwalać na skierowanie akcji nowej emisji do inwestorów, którym przysługiwało roszczenie o zwrot ceny emisyjnej akcji serii E i którzy otrzymają zwrot środków z tego tytułu tak, aby nie powodować dla tych inwestorów niekorzystnych skutków finansowych" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie zarząd informuje, że niedojście do skutku emisji akcji serii E było spowodowane błędem formalnym emitenta w postępowaniu przed KRS, padano także.
"Po rozpatrzeniu wniosku spółki Open Finance o zawieszenie obrotu prawami do akcji zwykłych na okaziciela serii E, zarząd giełdy działając na podstawie § 30 ust. 1 postanawia zawiesić obrót tymi prawami do akcji, oznaczonymi kodem 'PLOPNFN00069', począwszy od dnia 3 kwietnia 2017 r." - podała GPW w osobnym komunikacie.
Open Finance informował w lipcu ub. r., że w ramach wtórnej oferty publicznej (SPO) wartej do 35 mln zł wyemituje do 20 mln akcji serii E w trybie subskrypcji zamkniętej. Jedno prawo poboru uprawniać będzie do subskrybowania 0,36794017 akcji nowej emisji. W sierpniu akcjonariusze spółki zdecydowali o emisji do 20 mln akcji serii E w trybie subskrypcji zamkniętej. Jako dzień prawa poboru akcji nowej emisji ustalono 30 listopada 2016 r. W listopadzie ub. r. Open Finance ustalił cenę emisyjną akcji serii E w kwocie 1,16 zł za każdą akcję.
Open Finance jest największą firmą doradztwa finansowego na polskim rynku. Spółka zadebiutowała na GPW w 2011 r.
(ISBnews)