Akcjonariusz Grupy WP zgłosił kandydaturę Piotra Waltera na członka RN


Warszawa, 03.04.2017 (ISBnews) - Orfe, akcjonariusz Wirtualna Polska Holding i podmiot zależny prezesa grupy Jacka Świderskiego, zgłosił kandydaturę Piotra Waltera na członka rady nadzorczej spółki, wynika z projektu uchwały na walne zgromadzenie zwołane na 26 kwietnia.
"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki niniejszym powołuje Piotra Waltera spełniającego kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką w skład rady nadzorczej spółki na nową kadencję" - czytamy w projekcie uchwały.
Walter to były dyrektor generalny i prezes TVN.
"Piotr Walter wyraził zgodę na kandydowanie oraz złożył wobec spółki oświadczenie, iż spełnia kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką i nie są mu znane przeszkody w objęciu funkcji członka rady nadzorczej spółki, wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa" -czytamy w komunikacie.
Według danych na początek lutego prezes Grupy WP Jacek Świderski poprzez m.in. podmiot zależny Orfe, kontroluje 13,12% kapitału i ok. 19% głosów Grupy WP.
Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych - Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej - Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii - np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej - np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym - np. Pudelek. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r.
(ISBnews)