Zysk netto Master Pharm spadł r: r do 7,4 mln zł w 2016 r.Warszawa, 06.04.2017 (ISBnews) - Master Pharm odnotował 7,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 8,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 9,19 mln zł wobec 10,36 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 48,91 mln zł w 2016 r. wobec 49,05 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 4,91 mln zł wobec 6,34 mln zł zysku rok wcześniej.

"Ostatecznie aktywność spółek Grupy w 2016 r. przełożyła się na 48,9 mln zł skonsolidowanych przychodów, co jest wielkością zbliżoną do wykazanej rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 7,4 mln zł, czyli o 11% mniej niż w 2015 r. Niższa rentowność wynikła przede wszystkim ze wzrostu kosztów wynagrodzeń, usług obcych i zarządu, związanych z rozbudową i organizacją zaplecza produkcyjnego. Fazę organizacji nowych linii produkcyjnych i rozruchu maszyn należy jednak uznać za zakończoną. Z uwagi na to, że pierwsze komercyjne produkcje z wykorzystaniem nowych sił przerobowych ruszą w II kw. br., spodziewamy się, że poniesione nakłady korzystnie przełożą się na wyniki Grupy już w 2017 r." - napisał prezes Jacek Franasik w liście do akcjonariuszy i inwestorów.

Dodał, że Grupa zakłada na 2017 r. wzrost poziomu i zyskowności sprzedaży dzięki wykorzystaniu nowych mocy przerobowych oraz wzmożonych działań handlowych i marketingowych.


Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

(ISBnews)