Macro Games rozmawia z Big Blue Marble ws. współprodukcji gry 'PhantomSix'Warszawa, 13.04.2017 (ISBnews) - Macro Games rozpoczął negocjacje z Big Blue Marble (BBM) ws. współprodukcji gry "PhantomSix", poinformowała spółka. Warunki współpracy zostaną określone do końca kwietnia 2017 r., produkcja gry ruszy w maju br.

"Emitent wskazuje, iż na dzień sporządzenia niniejszego raportu, przy współpracy z BBM zakończono pierwszy etap prac nad nową grą, tj. fazy koncepcyjnej, której efektem jest Game Design Document oraz biznes plan projektu, zawierający zakładane przychody z komercjalizacji gry. Jednocześnie strony zakładają, iż MVP (minimalny wartościowy produkt) zostanie ukończony w lipcu 2017, natomiast wersja Beta gry, do której testów zostaną zaproszone osoby zewnętrzne nastąpi w grudniu 2017 r." - czytamy w komunikacie.

Premiera gry ma nastąpić w lutym 2018 r. Gra będzie dostępna na komputery PC/MAC oraz w wersji mobilnej na platformy iOS oraz Android. Szacowana sprzedaż gry na komputery PC/MAC ma wynieść ok. 650 000 sztuk w ciągu 12 m-cy od dnia premiery.

"W ramach wstępnych ustaleń udział emitenta w kosztach produkcji oraz przychodach z gry będzie nie mniejszy niż 75%" - czytamy również w komunikacie.

Macro Games to spółka z segmentu nowych technologii, rynku gier i elektronicznej rozrywki. Pozycje na swoim rynku buduje gromadząc w portfelu różne portale internetowe odnoszące się do tematyki gier oraz realizując innowacyjne projekty przeznaczone dla społeczności graczy. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2012 r.

(ISBnews)