Większych zmian MFW dokonał w pozostałych krajach regionu - w Turcji podwyższył prognozę deficytu w 2017 r. do 3 proc. PKB z 1,6 proc. PKB wcześniej, a w Rumunii do 3,7 proc. z 2,8 proc. PKB wcześniej. Obniżone zostały zaś prognozy dla Czech (do 0,2 proc. z 0,6 proc. PKB wcześniej) oraz dla Węgier (do 2,6 proc. z 2,7 proc. PKB wcześniej).

Poniżej nowe i stare prognozy salda sektora general government dla wybranych gospodarek (w proc. PKB).

kwiecień '17
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Polska -2,9 -2,6 -2,6 -2,3 -2,2 -2,1
Czechy -0,2 -0,1 -0,1
Węgry -2,6 -2,5 -2,3 -2,3 -2,6 -2,6
Rumunia -3,7 -3,9 -3,8 -3,5 -3,1 -2,9
Turcja -3 -2 -1,4 -1,6 -1,8 -2
październik '16
2017 2018 2019 2020 2021
Polska -2,9 -2,9 -2,6 -2,4 -2,2
Czechy -0,6 -0,4 -0,4 -0,4 -0,5
Węgry -2,7 -2,5 -2,2 -2 -1,9
Rumunia -2,8 -2,8 -2,8 -2,8 -2,8
Turcja -1,6 -1,5 -1,5 -1,6 -1,9

ŚCIEŻKA DŁUGU PUBLICZNEGO W GÓRĘ

W porównaniu z październikowym raportem, MFW podniósł prognozowaną ścieżkę długu publicznego Polski w relacji do PKB.

Saldo pierwotne finansów publicznych, tj. po usunięciu kosztów obsługi długu publicznego, pozostaje ujemne w horyzoncie projekcji.

Poniżej nowe i stare prognozy szczegółowe dla Polski (w proc. PKB).

kwiecień '17 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Deficyt:
Pierwotny -1,2 -0,9 -0,9 -0,7 -0,6 -0,5
Dostosowany cyklicznie -3,1 -2,9 -2,9 -2,7 -2,7 -2,6
Pierwotny, dostosowany cyklicznie -1,4 -1,3 -1,3 -1 -1 -1
Dług publiczny 54,6 54,1 53,6 52,9 52,3 51,7
październik '16 2017 2018 2019 2020 2021
Deficyt:
Pierwotny -1,2 -1,2 -0,9 -0,7 -0,5
Dostosowany cyklicznie -2,9 -3 -2,6 -2,4 -2,2
Pierwotny, dostosowany cyklicznie -1,2 -1,3 -0,9 -0,7 -0,5
Dług publiczny 53,2 53,5 53,1 52,7 52,1

>>> Czytaj też: Tak mają wyglądać polskie finanse w 2018 roku. Dotarliśmy do założeń programu konwergencji