NWZ Work Service zdecydowało o emisji akcji serii X o wartości 20,5 mln złWarszawa, 19.04.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Work Service zdecydowali o emisji 1,89 mln akcji serii X w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do węgierskiej spółki Profolio Projekt Tanacsado Korlatolt Felelossegu Tarsasag o wartości 20,5 mln zł, wynika z uchwał walnego.

"Podwyższa się kapitał zakładowy spółki […] poprzez emisję w trybie oferty prywatnej 1 896 187 akcji zwykłych na okaziciela serii X o wartości nominalnej 10 gr każda. Łączna cena emisyjna 1 896 187 akcji serii X została ustalona na kwotę 20 538 720,54 zł" - czytamy w uchwale.

Termin otwarcia subskrypcji ustala się na dzień 15 czerwca, zaś termin zamknięcia subskrypcji na dzień 30 czerwca, podano również.

Akcje mają być wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i na głównym rynku Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

"Akcje serii X będą objęte blokadą uniemożliwiającą ich zbycie w okresie od daty emisji akcji serii X do dnia 30 września" - podano również.

Work Service S.A. jest największą spółką sektora usług personalnych w Polsce i liderem w regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie.

(ISBnews)