Energa szacuje EBITDA grupy na poziomie 601 mln zł w I kw. 2017 r.Warszawa, 19.04.2017 (ISBnews) - Energa szacuje, że EBITDA grupy wyniesie 601 mln zł w I kwartale 2017 roku, podała spółka

„EBITDA Segmentu Dystrybucja: 530 mln zł, EBITDA Segmentu Wytwarzanie: 104 mln zł, EBITDA Segmentu Sprzedaż: -9 mln zł. Produkcja energii elektrycznej brutto: 1 023 GWh, Dystrybucja energii elektrycznej: 5 623 GWh, Sprzedaż energii elektrycznej (detal): 5 094 GWh" – czytamy w komunikacie.

W I kwartale 2017 roku na wynik brutto grupy miała wpływ wycena opcji na akcje spółki Polimex - Mostostal (które ewentualnie powstaną w wyniku konwersji obligacji zamiennych będących aktualnie w posiadaniu TF Silesia) w wysokości 53 mln zł. Wycena uwzględnia kurs akcji Polimexu-Mostostal wg stanu na dzień 31 marca 2017 roku. Wielkość ta zostanie ujęta w przychodach z działalności finansowej, podano również.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie, zaznaczono także.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosiła na koniec 2016 roku ok. 1,3 GW.

(ISBnews)