Akcjonariusze Gobarto zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy


Warszawa, 27.04.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Gobarto zdecydowali na walnym zgromadzeniu o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2016 r., wynika z przyjętych uchwał.
"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Gobarto [...] postanawia zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2016, w wysokości 6,062 mln zł przekazać na pokrycie strat z lat ubiegłych, a pozostałą kwotę w wysokości 0,961 mln zł przekazać na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale.
Gobarto (dawniej Polski Koncern Mięsny Duda) to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka kontroluje i jest zarazem najważniejszą częścią grupy kapitałowej, którą aktualnie tworzy ok. 30 firm z branży rolno-spożywczej z terenu Polski, Ukrainy oraz Niemiec. Spółka jest notowana na GPW od 2002 r. Należy do grupy kapitałowej Cedrob.
(ISBnews)