Medwise zapłacił Biotonowi 2,25 mln euro za akcje i wierzytelności Tricela


Warszawa, 28.04.2017 (ISBnews) - Medwise Pharmaceuticals Limited (Medwise) z Kanady zapłacił Biotonowi 2,25 mln euro za akcje i wierzytelności Tricel S.A. z siedzibą w Luksemburgu, poinformował Bioton.
"W dniu 27.04.2017 r. nastąpiło podpisanie przez spółkę i Medwise dokumentacji niezbędnej do przeniesienia własności akcji i przelewu Wierzytelności Tricel;
d) w dniu 27.04.2017 r. rachunek bankowy spółki został uznany ceną za akcje oraz wierzytelności Tricel, tj. 2 250 000 euro z uwagi na co w dniu 27.04.2017 r. doszło do przeniesienia akcji oraz wierzytelności Tricel na Medwise" - czytamy w komunikacie.
"Wykonanie umowy przedwstępnej kończy proces dezinwestycyjny w spółki, których główne obszary działalności znajdują się poza strategią grupy kapitałowej Bioton S.A. W ocenie zarządu spółki, przeprowadzony proces pozwoli skoncentrować posiadane zasoby na kluczowych obszarach rozwoju i głównych rynkach sprzedaży produktów farmaceutycznych spółki i grupy, umożliwiając konsekwentne wdrażanie przyjętej długofalowej strategii rozwoju" - czytamy dalej.
W kwietniu Bioton podpisał umowę o sprzedaży udziałów i wierzytelności z Medwise Pharmaceuticals Limited (Medwise) z Kanady, będącej przedwstępną umową zobowiązującą spółkę do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży na rzecz Medwise 100% akcji spółki holdingowej Tricel z siedzibą w Luksemburgu, która jest właścicielem 100% udziałów w spółce Fisiopharma s.r.l. z Włoch oraz 100% udziałów w spółce Pharmatex Italia s.r.l. z Włoch.
Umowa przewidywała zawarcie przyrzeczonych umów przelewu na Medwise przysługujących spółce niewymagalnych wierzytelności oraz zwrot udzielonej Tricel pożyczki wynikającej z pierwotnej ceny nabycia akcji Tricel oraz o zwrot pożyczki udzielonej Fisiopharma w toku działalności operacyjnej za łączną cenę nieprzekraczającą 3,25 mln euro.
Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Założona w 1989 roku, od sierpnia 2004 r. działa jako spółka akcyjna, od 16 marca 2005 r. notowana jest na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)