Dzień wykupu ustalono na 23 maja.

Po niedawnym wezwaniu Unilin Poland posiada łącznie 16 668 307 akcji spółki, reprezentujących ok. 94,07% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Unilin Poland należy do Grupy Mohawk, która jest producentem oraz dystrybutorem posadzek, w tym płytek ceramicznych, wobec którego ostatecznym podmiotem dominującym jest Mohawk Industries, Inc.

Polcolorit to polski producent płytek ceramicznych. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2004 r.

(ISBnews)