W ostatnim półroczu ubiegłego roku ceny nośników energii spadły. Jednak analizując dane w dłuższym okresie czasu widać odwrotny trend. Od 2008 r. ceny energii elektrycznej w UE wzrosły prawie o jedną czwartą (23 proc.). Dużo wolniej drożał gaz. W ciągu ośmiu lat ceny błękitnego surowca urosły średnio o 2,6 proc..

Nośniki energii są obłożone dużymi podatkami. Przeciętnie w cenie energii elektrycznej dla gospodarstw domowych podatki i opłaty stanowią ponad jedną trzecią (36 proc.) rachunków. Daniny związane z ceną gazu to ponad jedna czwarta (26 proc.) ceny błękitnego paliwa.

W ostatnim półroczu 2016 r. średnia unijna cena energii spadła, jednak nie wszystkich krajach Wspólnoty. Największe spadki cen prądu dla gospodarstw domowych w walutach krajowych zaobserwowano w Holandii (-13,8 proc.) i na Cyprze (-11,8 proc.), a następnie na Litwie (-5,8 proc. ), w Rumunii (-5,6 proc.) i Irlandii (-4,7 proc.). Natomiast najbardziej energia elektryczna podrożała w Belgii (+16,7 proc.), w Szwecji (+7,7 proc.) i Portugalii (+3,5 proc.).

Po przeliczeniu na euro, najmniej w Unii Europejskiej za prąd płacili odbiorcy indywidualni w Bułgarii (9,4 euro za 100 kWh), na Węgrzech (11,3 euro) i na Litwie (11,7 euro), a najwięcej w Danii (30,8 euro), w Niemczech ( 29,8 euro) i Belgii (27,5 euro).

W Polsce w drugiej połowie 2016 r. 100 kWh energii elektrycznej kosztowało średnio 13,52 euro. Cena na tym poziomie jest 8. najniższą ceną prądu wśród państw UE. Jednak, gdy uwzględnimy standard siły nabywczej (PPS) okazuje się, że cena prądu w Polsce (24,4 PPS/kWh) jest 6. najwyższą w UE. Przed nami są tylko Rumunia (25,4 PPS/kWh), Hiszpania (25,6 PPS/kWh), Belgia (25,7 PPS/kWh), Niemcy (28,7 PPS/kWh) i Portugalia (30,2 PPS/kWh).

Licząc w standardzie siły nabywczej najmniej za prąd płacą Finowie 12,8 PPS/kWh.

W drugiej połowie 2016 r. prawie we wszystkich państwach członkowskich ceny gazu wyrażone w rodzimych walutach dla gospodarstw domowych spadły. Wyjątkami były Węgry, gdzie za gaz trzeba było płacić o 1,5 proc. więcej niż w ostatnim półroczu 2015 roku. Zwyżki zaobserwowano także w Holandii (+0,6 proc.) i Szwecji (+0,2 proc.).

Największe spadki odnotowano w Chorwacji i Bułgarii (po -20,4 proc.), na Łotwie (-16,3 proc.), Portugalii (-15,9 proc.), Estonii (-14,6 proc.), Belgii (-14 proc.), Luksemburgu (-13,3 proc.) i Grecji (-13,1 proc.).

Wśród państw UE najniższa cena gazu liczona w euro była w Bułgarii (3,1 EUR na 100 kWh). Kolejne były Rumunia z ceną za 100 kWh (3,2 euro), Estonia (3,3 euro), Węgry (3,6 euro) i Chorwacja (3,7 euro).

Najwięcej gaz kosztował w Szwecji (11,4 euro), a także w Hiszpanii (8,6), we Włoszech (8,4), w Portugalii (8,3 euro) i w Holandii (8,1 euro). W Polsce średnia cena gazu wynosiła 4,45 euro za 100 kWh. Cena we wspólnej walucie plasuje nas w dolnej części rankingu z 9. najniższą ceną w UE. Sytuacja zmienia się diametralnie po uwzględnieniu standardu siły nabywczej. Wtedy cena gazu w Polsce na poziomie 8,1 PPS/kWh jest 6. najwyższą w UE. Przed nami są tylko Włochy (8,6 PPS/kWh), Czechy (8,9 PPS/kWh), Szwecja (9,2 PPS/kWh), Hiszpania (9,6 PPS/kWh) i Portugalia (10,6 PPS/kWh).

Patrząc na cenę w PPS najmniej za gaz płaca mieszkańcy Luksemburga (3,5 PPS/kWh).