22 maja 2017 r. wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit symbolicznie zainaugurował budowę całej drogi ekspresowej S6 pomiędzy Goleniowem a Koszalinem. W uroczystości wziął również udział wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński , wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński, wojewoda zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski, szef szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Łukasz Lendner oraz przedstawiciele wykonawców.

- Dziś oficjalnie rozpoczynamy bezprecedensową w skali inwestycję drogową na Pomorzu Zachodnim, która skomunikuje dwa największe miasta tego regionu. Chce też przypomnieć, że to nie jedyne planowane i realizowane projekty w tej części Polski. Tylko dziś podpisaliśmy programy inwestycyjne dla dwóch ważnych obwodnic Węgorzyna i Myśliborza oraz uruchomiliśmy II etap przetargu dla obwodnicy Przecławia i Warzymic - powiedział wiceminister Szmit.

Tym samym został zaakcentowany fakt rozpoczęcia zasadniczych robót budowlanych na wszystkich 6 odcinkach drogi S6 o łącznej długości 120 km, a wraz z budowaną od wiosny 2016 r. obwodnicą Koszalina i Sianowa blisko 140 km. Obecnie jest to najdłuższy w Polsce odcinek drogi szybkiego ruchu w budowie. Jednocześnie nigdy w historii województwa zachodniopomorskiego nie budowano tylu nowych dróg w tym samym czasie.

Wcześniej podczas wizyty w Szczecinie wiceminister Jerzy Szmit wraz z wiceministrem Jerzym Kwiecińskim podpisali decyzję o skierowaniu do 2 etapu postępowania przetargowego obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu drogi krajowej nr 13. Minister Szmit podpisał też programy inwestycyjne dla obwodnic Węgorzyna w ciągu DK nr 20 i Myśliborza w ciągu DK nr 26 , co otwiera drogę do realizacji tych dróg ze środków budżetu państwa.

Budowa drogi ekspresowej S6 Goleniów- Koszalin

Decyzje ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) dla 6 odcinków tej drogi uzyskiwano od grudnia 2016 r. do marca 2017 r. Uzyskanie decyzji umożliwiło start robót budowlanych i rozpoczęcie procedur związanych z wypłatą odszkodowań za przejęte nieruchomości. Wraz z zakończeniem prac przygotowawczych (wycinka drzew, geodezja, sprawdzanie saperskie) ruszyły zasadnicze roboty budowlane. Aktualnie trwają prace ziemne i powstają już pierwsze obiekty mostowe. Ze względu na różnice w terminach wydania decyzji ZRID zaawansowanie robót na poszczególnych fragmentach jest zróżnicowane.

Budowany odcinek będzie stanowił połączenie drugiego co do wielkości miasta w województwie zachodniopomorskim - Koszalina ze stolicą regionu - Szczecinem. Poprzez połączenie z drogą S3 inwestycja znacząco poprawi też skomunikowanie regionu z południem Polski.

Budowa rozpoczyna się od węzła Goleniów Północ, łączącego drogi S6 i S3. Do miejscowości Wicimice nowa trasa będzie biegła w zbliżeniu do istniejącej drogi krajowej nr 6. Następnie nowym przebiegiem droga będzie prowadziła w kierunku Kołobrzegu i Koszalina, gdzie połączy się z również budowaną obwodnicą tego miasta.

Droga będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę. W ramach inwestycji powstanie 11 węzłów drogowych, 111 obiektów inżynierskich (wiadukty, mosty, estakady i przejścia dla zwierząt), 6 (3 pary) Miejsc Obsługi Podróżnych i 3 Obwody Utrzymania Drogi Ekspresowej.

2 etap przetargu na realizację obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK nr 13

Zaproszenia do składania ofert cenowych zostaną wysłane do 18 wykonawców. Podpisanie umowy jest planowane w IV kwartale bieżącego roku. Realizacja inwestycji powinna się zakończyć w 2021 r.

DK nr 13 stanowi połączenie Szczecina z autostradą A6 i dalej z granicą polsko - niemiecką w Rosówku. Przebiega też przez miejscowości Przecław i Warzymice, w których znajdują się podmiejskie osiedla mieszkaniowe. W skutek mieszania się ruchu w kierunku autostrady A6 z ruchem lokalnym na tym odcinku często tworzą się zatory. Dlatego konieczna stała się budowa nowej drogi łączącej miasto z autostradą, które ominie tereny zurbanizowane. Dzięki inwestycji Szczecin zyska nowoczesne połączenie z siecią dróg szybkiego ruchu.

Obwodnica Przecławia i Warzymic będzie dwujezdniową drogą klasy GP o długości 6,5 km. Jezdnie będą miały po dwa pasy ruchu, a w obszarze węzła zintegrowanego Kołbaskowo trzy pasy ruchu w każdą stronę.

Trasa rozpocznie się na granicy Szczecina i od wschodu ominie Przecław i Warzymice, dochodząc do autostrady A6 na zachód od istniejącego węzła drogowego Kołbaskowo. W ramach inwestycji powstanie węzeł drogowy Przecław i nowy zintegrowany węzeł drogowy Kołbaskowo, który w przyszłości będzie stanowił początek Zachodniej Obwodnicy Szczecina. Po wybudowaniu nowego węzła Kołbaskowo obecny węzeł zostanie zamknięty.

Zatwierdzenie programów inwestycyjnych dla obwodnic Węgorzyna na DK nr 20 i Myśliborza na DK nr 26

Dokumentacja dla obu obwodnic jest gotowa, choć będzie aktualizowana. Przetargi na realizację tych inwestycji zostaną ogłoszone jeszcze w tym roku. Obwodnica Węgorzyna powinna być gotowa w 2019 r., a obwodnica Myśliborza w 2021 r.

Obwodnica Węgorzyna o długości 0,9 km znajduje się na prowadzącej na poligon drawski dk nr 20. Od kilkunastu lat funkcjonuje połowa obwodnicy, a do wyprowadzenia ruchu tranzytowego z tej miejscowości brakuje odcinka o długości 900 m. Nowa droga połączy istniejący już fragment obwodnicy z dk nr 20 po wschodniej stronie Węgorzyna. W ramach inwestycji powstanie też obwód drogowy, który usprawni organizację utrzymania dk nr 20.

Obwodnica Myśliborza, która znajduje się na dk nr 26 łączącej drogę S3 z granicą w Krajniku Dolnym, pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z zabytkowego centrum miasta. Jednojezdniowa droga klasy GP o długości 3,4 km będzie omijać miasto od południa.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.