Warszawa, 26.05.2017 (ISBnews) - Rank Progress odnotował 11,19 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2017 r. wobec 6,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
"Za stratę netto, która wystąpiła w I kwartale w całości odpowiadał spadek kursu EUR" - napisał zarząd w komentarzu do wyników.
Strata operacyjna wyniosła 24,55 mln zł wobec 20,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 21,4 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 22,45 mln zł rok wcześniej.
"Za zwiększenie przychodów odpowiadały większe przychody z tytułu najmu powierzchni w galeriach handlowych, które zwiększyły się o 0,5 mln zł, czyli 3,4%, a także dodatkowe przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości w Mielcu i Chorzowie na łączną kwotę 2,2 mln zł. W I kwartale nie wystąpiły natomiast przychody z tytułu refaktur za usługi budowlane z uwagi na brak obecnie realizowanych inwestycji" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników.
"W minionym okresie, tradycyjnie, wpływ na wynik miały także przeszacowania do wartości godziwej wycen nieruchomości oraz kurs euro. Zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości spółka poddaje cyklicznej wycenie niezależnych rzeczoznawców zarówno istniejące obiekty, jak i te, które są w fazie realizacji. O ile sama wartość portfela obiektów wyceniana w EUR praktycznie nie uległa zmianie, o tyle spadek kursu EUR o 4,6% w ciągu I kwartału, wpłynął na spadek wartości portfela nieruchomości wyrażonego w PLN o kwotę -28,4 mln PLN. Spowodowało to wystąpienie straty na działalności operacyjnej i w konsekwencji wystąpienie straty netto" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2017 r. wyniosła 16,21 mln zł wobec 12,29 mln zł straty rok wcześniej.
"Aktualne portfolio obiektów w posiadaniu Grupy stanowi 7 centrów handlowych (Legnica, Chojnice, Świdnica, Oleśnica, Jelenia Góra, Krosno, Grudziądz) o wartości godziwej 586 mln zł oraz bank ziemi o powierzchni niemal 65 ha i wartości rynkowej około 240 mln zł z przeznaczeniem na sprzedaż lub realizację kolejnych projektów inwestycyjnych" - podano także w komentarzu.

Rank Progress to firma inwestycyjno-deweloperska. Specjalizuje się w przygotowaniu i realizacji projektów obejmujących pozyskiwanie atrakcyjnie zlokalizowanych gruntów, a następnie w ich zabudowie obiektami handlowymi z przeznaczeniem na wynajem lub sprzedaż. Do głównych inwestycji realizowanych przez grupę należą wielkopowierzchniowe centra handlowo-usługowe, parki handlowe oraz galerie handlowe ulokowane w średniej wielkości miastach. Od 2013 roku Rank Progress zajmuje się również projektami deweloperskimi z zakresu gospodarowania odpadami. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2010 r.

(ISBnews)