"Komisja jednogłośnie utrzymała w mocy decyzję KNF z dnia 19 lipca 2016 r., nakładającą na spółkę Petrolinvest S.A. karę pieniężną w wysokości 800 tysięcy złotych oraz karę bezterminowego wykluczenia akcji spółki Petrolinvest S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." - głosi piątkowy komunikat komisji.

Bezterminowe wykluczenie akcji ma nastąpić w ciągu 30 dni od doręczenia spółce piątkowej, "a więc w terminie 30 dni od dnia kiedy decyzja z dnia 19 lipca 2016 r. stanie się ostateczna".

Powodem niniejszych kar, nałożonych przez KNF w lipcu ub. roku, było wielokrotne naruszenie obowiązków informacyjnych przez Petrolinvest przy okazji przekazywania sprawozdań finansowych. Komisja uznała zarazem wtedy, że "dotychczasowe zachowanie spółki nie daje rękojmi prawidłowego wykonywania obowiązków informacyjnych związanych z publikowaniem raportów okresowych w przyszłości". Stąd nałożyła karę 800 tys. zł i wykluczyła bezterminowo akcje z obrotu giełdowego.

Petrolinvest S.A. to przedsiębiorstwo przemysłu paliwowego z siedzibą w Gdyni, wchodzące w skład koncernu Prokom Investments. Ma charakter wydobywczy. Działa głównie w Kazachstanie, gdzie poszukuje ropy naftowej. Spółka została założona w 1991 roku przez Ryszarda Krauzego. 16 lipca 2007 r. spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Reklama

W piątkowym komunikacie KNF poinformowała także o szeregu innych decyzji, dotyczących kar. Między innymi o karze 300 tys. zł na spółkę Mostostal Warszawa S.A. za to, że spółka nie wywiązała się z obowiązków informacyjnych, wynikających z ustawy o ofercie.

Taką samą karę, 300 tys. zł, także za nieprawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych KNF nałożyła na spółkę Platinum Prestige Capital S.A.

Spółka Mostostal Warszawa SA, jak sama się przedstawia, należy do grona największych firm budowlanych w Polsce, która jako generalny wykonawca realizuje inwestycje we wszystkich kluczowych sektorach rynku budowlanego w kraju i za granicą. Platinum Prestige Capital to fundusz typu private equity. Zajmuje się inwestowaniem w spółki o stabilnej pozycji na rynku. (PAP)