Zapowiedziane w trakcie 2016 r. nowe inwestycje w polskim sektorze motoryzacyjnym o wartości 3 mld zł oraz jego rozwój dzięki realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w kolejnych latach będą wzmacniały siłę polskiej gospodarki. Zakończenie tych inwestycji może zwiększyć udział motoryzacji w PKB 0,1-0,15 pkt proc., wynika z raportu na temat rozwoju branży motoryzacyjnej w Polsce.

"Choć ostatnie polskie auto wyjechało z fabryki w 2011 r., to branża motoryzacyjna w dalszym ciągu stanowi ważną gałąź polskiej gospodarki. Odpowiada za ok. 8% PKB, stanowi 13% krajowego eksportu i daje zatrudnienie dla niemal 175 tys. osób, czyli 10% wszystkich pracujących w polskim przemyśle. Branża motoryzacyjna jest drugą największą gałęzią przemysłu po branży spożywczej" - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi "Ile polskiego genu w polskim przemyśle motoryzacyjnym?", przygotowanemu przez Agencję Rozwoju Przemysłu, PKO Bank Polski oraz Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.

Wartość produkcji sprzedanej polskiego przemysłu motoryzacyjnego w 2016 r. wyniosła 135,6 mld zł. Dzięki nowym inwestycjom, branża ta ma szansę wesprzeć wzrost polskiej gospodarki w kolejnych latach.

"W tym roku eksport polskiej branży motoryzacyjnej przekroczy 100 mld zł. Ta liczba pokazuje jak silny jest to sektor w Polsce. Produkujemy autobusy elektryczne, które jeżdżą po ulicach Hanoweru. W zeszłym roku przyciągnęliśmy inwestycje motoryzacyjnych gigantów takich jak Daimler czy Toyota. Na naszych oczach Polska staje się prawdziwą Doliną Motoryzacyjną" - powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki, cytowany w komunikacie.

W ostatnich kwartałach zagraniczne koncerny zapowiedziały ulokowanie w polskiej branży motoryzacyjnej dużych inwestycji. O takich planach poinformował m.in. Daimler czy Toyota. Rozwój branży znalazł także swoje odzwierciedlenie w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Reklama

"Zapowiedziane w trakcie 2016 r. nowe inwestycje mają duży potencjał do wywołania pozytywnych efektów dla gospodarki. Zadeklarowane przez firmy nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 3 mld zł, co może spowodować wzrost produkcji sprzedanej branży motoryzacyjnej o ok. 1,5–2,0%. Projekty te przyczynią się do powstania prawie 3 tys. miejsc pracy, zwiększając zatrudnienie w branży motoryzacyjnej o ok. 1,7%. Zakończenie zapowiadanych inwestycji może zwiększyć udział motoryzacji w PKB 0,1-0,15 pp., podnosząc rolę sektora motoryzacyjnego w gospodarce" - czytamy także w komunikacie.

Jak podkreślił prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło, polska gospodarka potrzebuje rozwoju nowoczesnego przemysłu po to, aby budować solidne fundamenty pod wzrost gospodarczy w kolejnych latach, zaś branża motoryzacyjna to część gospodarki, która w naturalny sposób może wspierać ten proces.

Spotkaniu, na którym zaprezentowano raport, towarzyszyła konferencja prasowa w Warszawskich Zakładach Mechanicznych w Jewczycach pod Warszawą.

Jak wskazał prezes Agencji Rozwoju Przemysłu Marcin Chludziński, należące do ARP Warszawskie Zakłady Mechaniczne PZL-WZM eksportują ponad 70% produkcji i z sukcesem działają od kilkudziesięciu lat.

"Rewolucja technologiczna, której jesteśmy świadkami, powoduje głęboką przemianę branży motoryzacyjnej i tworzy historyczną szansę dla Polski. Nieprzypadkowo znajdujemy się dzisiaj w jednym z zakładów, które można uznać za wizytówkę tego przemysłu. Ich świetne wyniki oraz zainteresowanie przedsiębiorców z branży inwestycjami w naszych specjalnych strefach ekonomicznych pokazują, że przemysł motoryzacyjny jest cały czas bardzo perspektywiczny. Potwierdzają to również wnioski z raportu przygotowanego we współpracy z PKO Bankiem Polskim" - powiedział Chludziński, cytowany w komunikacie.

Z raportu wynika, że Polska przewyższa kraje Europy Środkowej w produkcji samochodów dostawczych i ciężarowych, a także autobusów i autokarów. Najbardziej dynamicznie rosnącym segmentem przemysłu motoryzacyjnego w ostatnich latach była produkcja części i akcesoriów.

"Zdecydowana większość z nich trafiała za granicę, gdzie była wykorzystywana w zakładach montażu samochodów. Przyczyniają się do tego liczne przewagi konkurencyjne polskiego przemysłu, takie jak silna koncentracja geograficzna producentów poszczególnych elementów części, doskonale rozwinięte zaplecze produkcyjne oraz dobre warunki dla inwestycji, dzięki czemu inwestorzy zagraniczni chętnie lokują inwestycje motoryzacyjne w Polsce" - czytamy w raporcie.

Według autorów raportu, wyzwaniem dla branży jest relatywnie niski udział wynagrodzenia krajowych czynników produkcji oraz niski poziom zużycia pośredniego, czyli wykorzystania produktów powstających w kraju przez działających w Polsce producentów finalnych.

"Wzrost znaczenia polskiej myśli motoryzacyjnej w produkcji to jeden z ważnych celów adresowanych w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Strategia identyfikuje także najbardziej perspektywiczne sektory polskiej gospodarki (sektory strategiczne), na których należy skupić wysiłek rozwojowy, po to aby wykorzystując posiadane przewagi konkurencyjne wzmocnić znaczenie polskiej gospodarki. Wśród nich, na pierwszym miejscu wymieniany jest sektor produkcji środków transportu" - podkreślono w materiale.

Branża motoryzacyjna w Polsce posiada silną ekspozycję na wymianę międzynarodową zarówno po stronie importu (to trzeci najbardziej importochłonny dział gospodarki), jak i eksportu. W 2016 r. wartość eksportu wyrobów przemysłu motoryzacyjnego Polski wyniosła 24,4 mld euro, co stanowiło ok. 13% całkowitego eksportu Polski. Import branży wynosił 17,4 mld euro. W latach 2009–2016 odnotowywano nadwyżkę w handlu produktami tego przemysłu w wysokości oscylującej w granicach 6–7 mld euro, podano także.

Najważniejsze pozycje w handlu zagranicznym produkowanymi w Polsce częściami zajmują silniki wysokoprężne, pasy bezpieczeństwa, hamulce, koła i układy zawieszenia oraz elementy układu kierowniczego, a także chłodnice, tłumiki i rury wydechowe.

>>> Czytaj też: "FAZ": Od kiedy to cały świat musi brać przykład z Niemców? Sankcje UE wobec Polski będą nieskuteczne