Rada Ministrów zaakceptowała wniosek resortu infrastruktury i zwiększyła o 20 mld zł limit finansowy na program budowy dróg. "Do 135 mld zł ze 107 mld zł podniósł rząd limit finansowy Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)" - napisano w komunikacie.

Jak poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, dodatkowe środki będą pochodzić z opłaty paliwowej, kredytów i pożyczek (głównie od międzynarodowych instytucji finansowych), obligacji oraz opłaty elektronicznej.

Resort infrastruktury stwierdził, że do końca roku przedstawiona zostanie lista inwestycji jakie będą sfinansowane w ramach nowego limitu w formie projektu zmian do Programu Budowy Dróg Krajowych.

W komunikacie ministerstwa poinformowano, że przygotowany zostanie odrębny program wieloletni wskazujący zadania dotyczące sieci dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, zapewniające ich dostosowanie do przenoszenia nacisku 11,5 tony na oś wraz z rozwiązaniami zabezpieczającymi jego finansowanie z budżetu.

KPRM podała, że zwiększenie środków jest niezbędne ze względu na konieczność podjęcia wzmożonych działań inwestycyjnych na terenie wschodniej Polski – przez realizację brakujących odcinków szlaku Via Carpatia w ciągu drogi S19.

"Via Carpatia to kluczowy, transeuropejski korytarz transportowy, który może stać się nowym połączeniem Europy północnej i południowej, integrującym systemy transportowe Litwy, Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Grecji. Zaletami tej inwestycji będzie m.in. włączenie regionów słabiej rozwiniętych w główny strumień międzynarodowej wymiany handlowej oraz wykorzystanie ich potencjałów rozwojowych" - napisano w komunikacie po posiedzeniu rządu.

Obecnie łączna wartość zadań z programu drogowego skierowanych do realizacji i realizowanych wynosi 95,4 mld zł. W tym wartość inwestycji już zakończonych to 2,3 mld zł, zadań w realizacji, czyli takich, dla których zostały podpisane umowy i trwają prace budowlane lub projektowe, sięga 48,8 mld zł. Z kolei wartość zadań, które znajdują się w procedurze przetargowej to 35,1 mld zł.

W realizacji znajduje się obecnie 89 zadań o łącznej długości 1271,4 km, natomiast w procedurze przetargowej jest 69 zadań o długości 867,1 km. Łącznie daje to 2138,4 km i stanowi 56 proc. zakresu rzeczowego programu drogowego.

Do wybudowania w ramach programu pozostało jeszcze 2800 km dróg.

>>> Czytaj też: Polski samochód elektryczny. Tego nie da się odzobaczyć [FELIETON]