Takie wnioski można wysnuć po lekturze raportu o wartości globalnego prywatnego majątku finansowego, jaki w połowie czerwca opublikował Boston Consulting Group – jedna z największych firm konsultingowych na świecie.

Według danych zamieszczonych w raporcie wartość prywatnego majątku zwiększyła się w ubiegłym roku na świecie o około 5,3 proc. do 166,5 bln dolarów. Autorzy wiążą to z przyspieszeniem globalnej gospodarki, ale przede wszystkim z bardzo dobrą sytuacją na światowych rynkach aktywów. Bogacenie się było w ubiegłym roku nieco szybsze niż rok wcześniej, wtedy globalny majątek wzrósł o 4,4 proc.

Azjaci bogacą się najszybciej

Oczywiście tempo bogacenia się jest zróżnicowane regionalnie. Najszybsze jest w regionie Azji i Pacyfiku, tam majątek zwiększył o 9,5 proc. w ubiegłym roku. Eksperci Boston Consulting Group są zdania, że proces ten jeszcze przyspieszy i do 2021 r. wartość majątku Azjatów wzrośnie powyżej poziomu bogactwa Europy Zachodniej. Na razie Azja i Pacyfik jest od niej uboższa, w 2016 r. majątek prywatny wart był tam ok. 38,4 bln dolarów. Dla porównania w Europie Zachodniej było to 40,1 bln.

Pod względem poziomu zamożności prym na świecie wiedzie Ameryka Północna z majątkiem 55,7 bln dolarów. Z prognoz BCG wynika, że nie odda pozycji lidera przynajmniej w perspektywie najbliższych czterech lat. W zestawieniu widać też, że to w Ameryce Północnej jest największy rozziew między zamożnością najbogatszych i reszty. W 2016 r. globalni bogacze – tacy, którzy dysponowali minimum milionem dolarów – kontrolowali 45 proc. światowego majątku. W Ameryce w rękach najbogatszych było aż 61 proc. całego kapitału. Na świecie poza Ameryką Północną jedynie na zachodzie Europy krezusi mieli w swoich rękach ponad połowę całego majątku. I trzeba przyznać, że to właśnie na Starym Kontynencie najbogatsi – czyli ci, których aktywa przekraczają 100 mln dolarów – mają szczególnie mocną pozycję. Ich udział wykracza bowiem wyraźnie ponad światową średnią – kontrolują 19 proc. kapitału, podczas gdy globalna średnia wynosi 8 proc.

>>> Czytaj też: W ciągu dekady liczba bogatych Chińczyków wzrosła dziewięciokrotnie

Fortuna na giełdzie

Skąd to amerykańskie bogactwo? Amerykanie - w odróżnieniu od reszty świata – szczególnie dużo kapitału zgromadzili w akcjach. Stanowią one aż 70 proc. ich majątku, w żadnych regionie na świecie ten odsetek nie jest aż tak duży. Globalna średnia to 43 proc. Autorzy raportu uważają, że na amerykańskich rynkach (a konkretnie w USA) po załamaniu z lat 2007-2008 pozostało już tylko wspomnienie, a w ubiegłym roku dodatkowo wartość akcji podbiło zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich. A konkretnie jego obietnice obniżek podatków, deregulacji rynków finansowych i zapowiedzi zwiększenia dochodów gospodarstw domowych. Prognozy dla Ameryki Północnej są więc pozytywne: zamożność będzie tam rosła o 6 proc. rocznie, aż kapitał osiągnie wartość 73 bln dolarów w 2021 r.

Trochę inaczej sytuacja wygląda na zachodzie Europy. Tu akcje również stanowią duży odsetek kapitału, ale dużo mniejszy niż w Ameryce – 39 proc. Boston Consulting Group określa europejski kapitał mianem zrównoważonego, bo pozostałe składowe – gotówka i depozyty oraz obligacje – mają mniej więcej równe udziały. BCG zwraca też uwagę, że około połowy wzrostu europejskiego bogactwa pochodziło z majątku nowo wytworzonego, podczas gdy Amerykanie raczej odcinają kupony od tego, co wypracowali wcześniej. Bogacenie się w USA to aż w 73 proc. efekt „pracy” posiadanych wcześniej aktywów.

Europa Wschodnia daleko w tyle

A co z Europą Wschodnią? Jesteśmy w światowym ogonie pod względem wartości finansowego kapitału. W ubiegłym roku w naszym regionie był on wart 3,6 bln dolarów, co dało nam ostatnie miejsce za Ameryką Łacińską (5,4 bln) oraz Bliskim Wschodem i Afryką (8,1 bln dolarów).

Oczywiście w tym ostatnim przypadku średnią zapewne zawyża Bliski Wschód ze swoim bogactwem – niemniej jednak BCG nie widzi perspektyw na jakieś większe przyspieszenie bogacenia się w Europie Wschodniej. Kapitał ma u nas rosnąć w tempie ok. 5,5 proc. rocznie do 2021 r. To mniej więcej tyle, co prognoza dla całego świata, ale dużo wolniej niż dla Ameryki Łacińskiej (6,7 proc.), Bliskiego Wschodu i Afryki (8,1 proc.).