W czerwcu ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie plus 7,5 (plus 8,1 w maju). Poprawę koniunktury sygnalizuje 17,2 proc. badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 9,8 proc. (przed miesiącem odpowiednio 17,4 proc. i 9,4 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

"W czerwcu oceny dotyczące portfela zamówień oraz produkcji są bardziej korzystne niż w maju. Sytuacja finansowa oceniana jest nieznacznie pesymistycznie, nieco lepiej niż w maju. Odpowiednie prognozy są mniej optymistyczne od formułowanych przed miesiącem" - napisano w komentarzu do badania.

Badanie wskazuje, że opóźnienia płatności za sprzedane produkty rosną w tempie zbliżonym do zgłaszanego w maju.

"Stan zapasów wyrobów gotowych uznawany jest przez przedsiębiorców za zbliżony do wystarczającego w stosunku do zapotrzebowania. Przewidywany jest wzrost zatrudnienia podobny do planowanego przed miesiącem. Dyrektorzy przedsiębiorstw zapowiadają, że ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć, ale wolniej niż prognozowano w maju" - napisano. (PAP Biznes)