Akcjonariusze Bogdanki zdecydowali o 1 zł dywidendy na akcję za 2016 r.


Warszawa, 26.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Lubelskiego Węgla Bogdanka zdecydowali o przeznaczeniu 34,01 mln zł z zysku netto za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 1 zł dywidendy na akcję, podała spółka.
"Wypracowany przez spółkę w roku 2016 zysk netto w wysokości 175 896 313,75 zł postanowiono podzielić w następujący sposób:
1. Kwotę 34 013 590,00 zł przeznaczyć na dywidendę, tj. 1,0 zł na jedną akcję.
2. Pozostałą kwotę, tj.: 141 882 723,75 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy spółki" – czytamy w komunikacie.
Walne zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 13 lipca 2017 r. a termin wypłaty dywidendy na 2 sierpnia 2017 r.
W ujęciu jednostkowym zysk netto Bogdanki w 2016 r. wyniósł 175,9 mln zł wobec 278,03 mln zł straty rok wcześniej.
LW Bogdanka na koniec 2016 r. miała 15,9% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,4% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.
(ISBnews)