Inicjatywa Trójmorza może wspomóc inwestycje infrastrukturalne i zwiększenie wzrostu gospodarczego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej - pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym, wynika z raportu przygotowanego przez firmę doradczą PwC i Altantic Council pt. "Droga przyszłości - rozwój infrastruktury transportowej w Europie Środkowo-Wschodniej".

Jak wynika z raportu, kraje Europy Środkowo-Wschodniej połączone szlakami pomiędzy tymi morzami stanowią 28% terytorium Unii Europejskiej, 22% jej ludności, ale jedynie 10% PKB. Region potrzebuje nowych źródeł finansowania infrastruktury transportowej.

"Inicjatywa Trójmorza - to jest szukanie punktów wspólnych w interesach poszczególnych państw. Projekty infrastrukturalne w ramach tej inicjatywy powinny być dofinansowane z funduszy UE z nowej perspektywy po 2020 roku - to jest podstawa implementacji idei Trójmorza, która może też liczyć na finansowanie ze strony USA. Administracja USA jest zainteresowana współpracą w zakresie infrastruktury i daje szansę firmom amerykańskim na inwestycje nie tylko w obszarze sektora gazowego, ale w sektorze budowlanym, inżynieryjnym, na zaangażowanie w projekty venture capital. Chcemy te firmy zainteresować inicjatywą Trójmorza" - powiedział dyrektor polskiego oddziału Atlantic Council Michał Kobosko podczas konferencji prasowej.

Według raportu, w ostatnich 20 latach wydano 210 mld euro, z czego ponad 150 mld euro pochodziło z funduszy Unii Europejskiej oraz 30 mld euro z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Autorzy raportu szacują, że do 2025 r. potrzebnych jest kolejne 615 mld euro do realizacji tego typu projektów w regionie CEE.

"Mamy obecnie do czynienia z olbrzymią nadwyżką kapitału prywatnego, wyspecjalizowanego w projektach infrastrukturalnych. Istnieje sentyment do antycyklicznych klas aktywów i inwestorzy w związku z tym mają duży apetyt na projekty infrastrukturalne. Inicjatywa Trójmorza jako wspólna wizja państw, co do dużych projektów stwarza niższe ryzyko inwestycyjne i to może przyciągnąć inwestorów " - powiedziała partner w PwC, lider zespołu Capital Prjects & Infrastructure w regionie CEE Agnieszka Gajewska.

Raport wskazuje, że pięć korytarzy transportowych, które mają odegrać istotną rolę w połączeniu regionu Trójmorza (Morze Północne - Morze Bałtyckie, Morze Bałtyckie - Adriatyk, Ren - Dunaj, Wschód / wschodnia część regionu Morza Śródziemnego, Morze Śródziemne) wymaga nakładów w wysokości 384 mld euro.

"Jest przekonanie, że po decyzjach zeszłorocznych szczytu NATO w Warszawie, kolejnym etapem jest współpraca gospodarcza w kontekście bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju infrastruktury transportowej. Mamy wiele sygnałów, że idea Trójmorza wzbudza zainteresowanie ze strony USA. Mamy nadzieję, że Amerykanie - w ślad za niedawnymi dostawami gazu LNG - zaznaczą swoją obecność w szerszej współpracy gospodarczej" - powiedział Kobosko.

Inicjatywa Trójmorza skupia 12 państw członkowskich UE i ma ułatwić współpracę w zakresie ponadregionalnych projektów, współpracę transgraniczną, współpracę polityczną rozwój w w zakresie transportu i energetyki.

>>> Czytaj też: PGNiG negocjuje kolejne dostawy amerykańskiego LNG do Polski