Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wykluczyła akcje Polcoloritu z obrotu od środy, 12 lipca, br., poinformowała giełda.

"Na podstawie § 31 ust. 2 pkt 3) Regulaminu giełdy, zarząd giełdy postanawia na wniosek spółki Polcolorit wykluczyć z obrotu giełdowego z dniem 12 lipca 2017 r. akcje tej spółki" - czytamy w uchwale GPW.

W czerwcu br. akcjonariusze Polcoloritu przyjęli uchwałę o zniesieniu dematerializacji akcji spółki oraz ich wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym GPW.

Unilin Poland ogłosił 18 maja br. przymusowy wykup pozostałych 1,25 mln akcji Polcoloritu, reprezentujących ok. 7% kapitału zakładowego i ok. 5,93% ogólnej liczby głosów, po cenie 5,8 zł za sztukę.

Polcolorit to polski producent płytek ceramicznych. Spółka jest notowana na głównym rynku GPW od 2004 r.

(ISBnews)