W ubiegłym roku obywatele naszego kraju zawarli co najmniej 13,5 tys. małżeństw z cudzoziemcami. To wynik aż o 19,5 proc. lepszy niż w roku poprzednim.
Prawie 4,7 tys. ślubów z obcokrajowcami miało miejsce w Polsce. Mężami Polek stawali się najczęściej Anglicy, Niemcy, Ukraińcy i Włosi. Natomiast wśród cudzoziemek, które zostały żonami Polaków, najwięcej było Ukrainek, Rosjanek i Białorusinek.
Pozostałe 8,8 tys. małżeństw rodacy zawarli z cudzoziemcami za granicą i zarejestrowali w polskich urzędach stanu cywilnego – wynika z danych GUS przygotowanych dla DGP.
Urząd zastrzega, że statystyka ta obejmuje także część małżeństw zawartych we wcześniejszych latach. Mimo to w ubiegłym roku, tak jak w latach poprzednich, mogło być nawet więcej ślubów, niż mówi dostępna statystyka, ponieważ nie ma obowiązku rejestracji w polskich USC małżeństw zawartych w innych krajach. Robią to głównie ci, którzy mają taką potrzebę, np. związaną z rozliczeniami podatkowymi.
Reklama