Warszawa, 20.07.2017 (ISBnews) - Ostateczna wysokość dywidendy wypłaconej przez Grupę Kęty wyniesie 30 zł na akcje, poinformowała spółka.
"Ostateczna liczba akcji objętych dywidendą dla akcjonariuszy za 2016 rok wynosi 9 489 980, co daje 30 zł na akcje. Łączna kwota dywidendy wynosi 284 699 400,00 zł" - czytamy w komunikacie.
Jako dzień wypłaty dywidendy określony został dzień 24 sierpnia 2017 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 7 września 2017 (8 zł na akcje) oraz 23 listopada 2017 roku (22 zł na akcje), podano także.
Wcześniej spółka informowała, że zwyczajne walne zgromadzenie Grupy Kęty S.A. w dniu 31 maja 2017 roku podjęło uchwałę nr 3/17 w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 30,03 zł brutto na jedną akcję.
Grupa Kęty S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi. W 2016 r. miała 2,29 mld zł skonsolidowanych przychodów.
(ISBnews)