Warszawa, 20.07.2017 (ISBnews) - Stanusch Technologies złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) w ramach procesu wycofania z NewConnect, podała spółka.
„Przedmiotowy wniosek dotyczy 247 005 akcji spółki na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, będących przedmiotem obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych" – czytamy w komunikacie.
W połowie lipca akcjonariusze zdecydowali w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania ich z obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
Stanusch Technologies SA, jest przedsiębiorstwem specjalizującym się w projektach z wykorzystaniem sztucznej inteligencji wykorzystywanej w budowaniu baz wiedzy i udostępnianiu jej za pomocą języka naturalnego. Na NewConnect notowana jest od końca 2010 r.
(ISBnews)